Nyugdíjasnak minősülés – nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, haaz öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükségesszolgálati idővel rendelkezik, továbbá ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéseelőtt öregségi nyugdíjban, korkedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultaz az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki legalább40 év szolgálati időt szerzett, és azon a napon, amelytől kezdődően azelőrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Bértámogatás – a nettó létszámnövekedés megítélése

Kérdés: Munkanélküliek foglalkoztatásához kapcsolódóan részesül cégünk bértámogatásban. A támogatás egyik feltétele, hogy a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze a munkanélküli felvétele. Megsértjük-e ezt a feltételt, és ezzel együtt vissza kell-e fizetnünk a támogatást, ha megszüntetjük az előrehozott öregségi nyugdíjazásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött néhány munkavállalónk munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályok által egyes munkakörökbenbiztosított korkedvezmény figyelembevételével – elérte, és az öregséginyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, továbbá az is, akielőrehozott öregségi nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Korengedményes nyugdíjazás

Kérdés: Annak a férfinak, illetve nőnek, aki 1952-ben született, hány év szolgálati időre van szüksége ahhoz, hogy 2009-ben korengedményes nyugdíjazásáról megállapodást köthessen a munkáltatójával?
Részlet a válaszából: […] ...előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhezelőírt és az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által előzetesenigazolt szolgálati idővel [Korengedményes Korm. rend. 1. § (1) bekezdés].A kérdésben szereplő férfi, illetve nő munkavállaló 2009-ben57...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszából: […] ...a 62. életévbetöltését megelőzően az a nő jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, aki 59.életévét betöltötte, és legalább 40 év szolgálati időt szerzett, valamint aTbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítássaljáró jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.