Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott családi kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kompenzációs juttatás családi kedvezmény megszűnése esetén

Kérdés: Az a közalkalmazott, akinek év közben megszűnik a családi kedvezménye, kaphat-e az év hátralévő hónapjaira kompenzációs juttatást? Erre vonatkozóan idáig nem találtunk magyarázatot.
Részlet a válaszból: […]2011. január 1-je előtt keletkezett, továbbá mindkettőjük bruttó illetménye a tárgyhó első napján eléri a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot (ebben az esetben legfeljebb egy fő kedvezményezett eltartott esetén is jogosult a közalkalmazott és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa közül valamelyikük a kompenzáció igénybevételére); b) egy vagy két gyermek után jogosult családi kedvezményre, és a közalkalmazott tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 71 600 forintot; c) három gyermek után jogosult családi kedvezményre, és a közalkalmazott tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 128 500 forintot; d) négy vagy több gyermek után jogosult családi kedvezményre, és a közalkalmazott tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával növelt összegét (352/2010. Korm. rendelet 2. számú melléklete). A jogszabály azt is kiemeli, hogy a közalkalmazott nem jogosult kompenzációra a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába pedig be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is [352/2010. Korm. rendelet 2. § (8) bek.]. A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalónak a 2011. évi kompenzációjának megállapításához tárgyév elején nyilatkoznia kell a munkáltatójának - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságról, és a kedvezmény igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottakról [352/2010 Korm. rendelet 7. § (1) bek.]. Ugyanakkor a jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1181

2. találat: Illetménykompenzáció egyedülállóknak is?

Kérdés: A 352/2010. Korm. rendelet szövegéből arra a következtetésre lehet jutni, hogy nem jogosult a kompenzáció igénybevételére az, aki egyedülálló, vagy akinek a házastársa, élettársa munkanélküli. Igaz ez?
Részlet a válaszból: […]említett összeghatárt. Tehát az, aki egyedülálló, illetve akinek a házastársa, élettársa álláskereső, szintén jogosult a kompenzációra, feltéve hogy családi kedvezményben nem részesül. A családi kedvezményben részesülők alapvetően azért nem jogosultak kompenzációra, mivel a gyermekek utáni család kedvezmény számukra az esetek döntő részében biztosítja a nettó kereset növekedését 2011-ben. Két esetkörben azonban a családi kedvezmény igénybevétele mellett is csökkenne a nettó kereset, és ezeket az eseteket kezeli a 352/2010. Korm. rendelet 2. §-ának (3)-(4) bekezdése. A (3) bekezdés azon esetet orvosolja, amikor az egy gyermek után járó 10 000 Ft-os családi kedvezmény nem teljesen elég a két szülő nettó keresetveszteségének ellensúlyozására. Ez nem fordulhat elő, ha az egyik szülő egyedül neveli a gyerme­ket, vagy házastárs, élettárs esetén legalább egyikük a 198 500 és a 267 000 Ft-os bérsávon kívül keres, vagy munkanélküli, mert akkor bizonyosan növekszik a családi nettó kereset a családi kedvezménnyel együtt. A (4) bekezdés azok számára biztosít 0,5%-os nyugdíjjárulék-növekedést ellentételező kompenzációt, akik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 949