Besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyban töltött idők

Kérdés: Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel történt foglalkoztatás időszaka, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony időtartama és a munkanélküli-ellátások időtartama?
Részlet a válaszából: […] ...esetén) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörbeneltöltött idők vehetők figyelembe.A szakmai gyakorlatba tehát az álláskeresőként munkavégzéssel nem töltött idő szintén nem számítható be. Az alkalmi munkavállalóként vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Thaiföldi diák munkavállalása Magyarországon

Kérdés: Alkalmazhatunk-e olyan thaiföldi állampolgárt, akinek a tartózkodási engedélyét tanulmányi célra adták ki?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigényt kell bejelentenie, amely alapján a hatóság nem közvetített ki részére hazai álláskeresőt. A harmadik országbeli állampolgárnak meg kell felelnie a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Csökkentett munkaidős bértámogatás és a korábbi álláskeresői státusz

Kérdés: Két éve dolgozik nálam egy virágkötő. A vírus miatt üzletünket átmenetileg bezártuk; a munkavállaló pedig álláskeresőként bejelentkezett. Június 29-én lejárt az álláskeresési ellátása, az üzletünk is lassan beindul, így június 30-tól újra 4 órában dolgozni fog nálunk. Mivel munkanélkülit alkalmazok, igényelhetem a bértámogatást?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszüntetésre került (282/2020. Korm. rendelet 1-2. §), az Országgyűlés ugyanakkor fenntartotta a veszélyhelyzet alatt bevezetett bértámogatás lehetőségét. Ennek értelmében a 105/2020. Korm. rendeletben foglaltakat a kormány által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Gyermektartásdíj – levonása álláskeresők ellátásából

Kérdés: Januárban még kaptam fizetést, amelyből levonták a gyermektartásdíjat. Ezt követően álláskereső lettem, és pár napon belül már találtam is munkát, ezért a munkanélküli-járadékot egy összegben kiutalták nekem. Ebből az összegből is vonhatták még egyszer a gyermektartásdíjat? Ezek szerint kétszer is meg kellett fizettem ezt az összeget egy hónapban?
Részlet a válaszából: […] ...minősül a társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóság, így az álláskeresési ellátás is [Vht. 7. § (1) bek.]. Az álláskeresők ellátásaiból (álláskeresési járadékból, nyugdíj előtti álláskeresési segélyből, keresetkiegészítésből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Álláskeresési járadék – a jogosultság "feléledése"

Kérdés: Abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszonyom, és bejelentkezem "munkanélkülire", de két hétre rá találok munkát, és emiatt kijelentkezem, később azonban az új munkahely nem válik be, akkor ugyanúgy vissza tudok menni "munkanélkülire", vagy ki kell várni az egy évet, illetve időarányosan igénybe lehet venni?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési járadék azt illeti meg, akia) álláskereső [Flt. 58. § (5) bek. d) pont],b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Másodfokú munkaköri alkalmassági vélemény közlése

Kérdés: Másodfokú alkalmassági eredményét mikor tudom meg, ha a szakorvosi véleményt postán juttatják el a másodfokú foglalkozás-egészségügyi orvosnak?
Részlet a válaszából: […] ...által megjelölt munkakörre, a szakmai alkalmasság esetében pedig az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre, illetve az álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható foglalkozási csoportokra vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt

Kérdés: Intézményünknél közfoglalkoztatási jogviszonyra jelentkezett egy GYES-en lévő álláskereső. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható-e az ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be. Ezen túlmenően – többek között -, amint a kérdésükben írják, az Flt. szerinti álláskeresőnek kell lennie, ideértve azt az álláskeresőt is, akinek e minőségében történő nyilvántartása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Hat hónapon belüli visszavétel a korábbi munkakörbe

Kérdés: Van-e olyan törvény, miszerint ha adott munkakörből munkanélküli lesz valaki, akkor abba a munkakörbe 6 hónapig nem vehetnek fel új dolgozót? Törvényes-e ez alapján a 2015. szeptember 4-én gyermekfelügyelői állásra kiírt pályázat egy speciális általános iskolában akkor, ha egy volt közalkalmazott ebből a munkakörből 2015. június 23-tól jelenleg is munkanélküli, és mivel még a 6 hónapon belül vagyunk, törvényesen elfoglalhatja-e ez a személy a kiírt állást?
Részlet a válaszából: […] ...olyan jogszabályi előírás, amely úgy rendelkezne, hogy ha az adott munkakört betöltő személy álláskeresővé válik, akkor 6 hónapig a volt munkaköre nem tölthető be. (Ezt legfeljebb foglalkoztatási támogatásra a támogatást nyújtó szervvel kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Foglalkoztatási szervezetrendszer változásai – minisztériumi integráció

Kérdés: Hallottuk, hogy a minisztériumhoz kerül a foglalkoztatási kérelmek elbírálása másodfokon. Tudnának erről bővebb tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...munkaerőigények befogadása, csoportos létszámcsökkentések nyilvántartása), a kirendeltségek pedig továbbra is elsősorban az álláskeresők számára szolgáltatásnyújtással és a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat végzik. Elsőfokú hatósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – nem számít be a közfoglalkoztatás

Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő figyelembe vehető-e kvázi "munkaviszonyként" a közalkalmazottak fizetési fokozatba sorolásánál és a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál, ha a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél vagy a Kttv. hatálya alá tartozó hivatalban kerül sor? Egyes vélemények szerint ez nem munkaviszony, amelyre leginkább a Tbj-tv. biztosítotti kört megállapító 5. §-a szabályából lehet következtetni, mely szerint biztosított: a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy. Azaz a Tbj-tv. külön kategóriaként jelöli meg a munkaviszonyt és a közfoglalkoztatási jogviszonyt. A Kjt. 87/A. §-a pedig nem nevesíti a beszámítható jogviszonytípusok között a közfoglalkoztatást, így – a társadalombiztosítási szabályokból kiindulva – az a munkaviszonytól eltérő önálló foglalkoztatási forma, és nem lehet figyelembe venni.
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki az Mt. szerint munkaviszonyt létesíthet, és az Flt. szerint álláskeresőnek minősül. Álláskereső viszont csak az lehet, aki nem áll munkaviszonyban. A Kftv. 2. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.
1
2
3
5