Azonnali hatályú felmondás visszavonása közfoglalkoztatási jogviszonyban

Kérdés: Határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyban azonnali hatállyal felmondott a közfoglalkoztatott, a munkáltató vitatja az indokolás valóságtartalmát, erre tekintettel nem számolt el vele. A megszüntetés jogellenessége iránti per egyik félnek sem érdeke a költségek és az eljárás esetleges elhúzódása miatt. Kezdeményezhet-e a munkáltató egyeztetést a közfoglalkoztatottal a per elkerülése érdekében? Visszavonhatja-e a közfoglalkoztatott az azonnali hatályú felmondását, és helyreállítható-e a közfoglalkoztatási jogviszony a felek közös akaratával? Amennyiben igen, a felek megszüntethetik-e a közfoglalkoztatási jogviszonyt közös megegyezéssel?
Részlet a válaszából: […] ...lehetetlenné teszi. Ha a közfoglalkoztatott szünteti meg azonnali hatályú felmondással a jogviszonyát, köteles azt megindokolni, az indokolásból a megszüntetés okának világosan ki kell tűnnie. Az azonnali hatályú felmondás indokának valóságát és okszerűségét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt

Kérdés: A 2599. számú kérdésre adott válasszal szemben, miért értelmezik mégis úgy sokan, hogy jogellenes felmondásnak minősül, ha keresőképtelenség alatt mond fel a munkáltató a munkavállalónak, ezzel pedig a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat? Ugyanis ha keresőképtelenség alatt mondunk fel neki, azt csak a munkavállaló hozzájárulásával vonhatjuk vissza. Vagy ez csak a munkakör megszűnésére, és nem az átszervezésre vagy gazdasági okra hivatkozva történhet meg?
Részlet a válaszából: […] ...került közlésre. Természetesen erre a helyzetre is irányadók az Mt. munkáltatói felmondással kapcsolatos szabályai. Így a felmondás indokolásának valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie, a határozatlan idejű munkaviszony esetén a felmondás indoka csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.