Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt

Kérdés: A 2599. számú kérdésre adott válasszal szemben, miért értelmezik mégis úgy sokan, hogy jogellenes felmondásnak minősül, ha keresőképtelenség alatt mond fel a munkáltató a munkavállalónak, ezzel pedig a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat? Ugyanis ha keresőképtelenség alatt mondunk fel neki, azt csak a munkavállaló hozzájárulásával vonhatjuk vissza. Vagy ez csak a munkakör megszűnésére, és nem az átszervezésre vagy gazdasági okra hivatkozva történhet meg?
Részlet a válaszából: […] ...felmondás azonban közölhető a betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt a munkavállalóval. Önmagában amiatt nem lehet jogellenes a munkáltatói felmondás, hogy az a betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt került közlésre. Természetesen erre a helyzetre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Felmondási tilalmak érvényesülése - megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?
Részlet a válaszából: […] Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) AB határozatában alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette az Mt. 65. §-ának (5) bekezdését, melynek értelmében a várandós, illetve az emberi reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállaló csak akkor hivatkozhat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.