Magyarázat: rugalmas munkarend és egyenlőtlen munkaidő-beosztás


Társaságunk kollektív szerződésében rugalmas munkarend szerepel, így az tartalmazza a törzsidőt és a peremidőt. A kollektív szerződés azt is tartalmazza, hogy a rendes munkaidőt hétfőtől péntekig lehet beosztani azzal, hogy hétfőtől csütörtökig 8,5 órát kell mindennap dolgozni, míg pénteken csak 6 órát, így tehát egy héten összesen 40 óra a teljesítendő munkaidő.
1. Helyes-e az a megállapítás, ahhoz, hogy - jogszerűen - egyenlőtlen beosztást tegyünk lehetővé, a kollektív szerződésben feltüntetett rugalmas munkarend önmagában nem elegendő, hanem szükséges még munkaidőkeret elrendelése is? (A munkaidőkeret alkalmazására csak azért kerülne sor, hogy az egyenlőtlen beosztást jogszerűen lehetővé tegyük.)
2. Ha a kollektív szerződésben foglalt rugalmas-egyenlőtlen munkarendet akarjuk alkalmazni, hogyan lehet összekombinálni a rugalmas beosztást és a munkaidőkeretet? Elegendő az, ha például négyheti munkaidőkeretet rendelünk el, és a beosztási szabályok kapcsán csak utalunk a kollektív szerződésben foglalt törzsidőkre és peremidőkre?
3. Elvonatkoztatva a fenti tényállástól, be lehet-e vonni a munkavállalókat a munkaidő-beosztásba oly módon, hogy azt mondjuk, egy hétre levetítve úgy kötelesek beosztani a peremidejüket, hogy azok a törzsidőkkel együtt hetente adják ki a 40 órát?
4. Van-e bármi akadálya annak, hogy a rugalmas-egyenlőtlen munkarend mellett azt is előírjuk, hogy az általános munkarendet (hétfő-péntek) is alkalmazzuk? (Erre elsősorban azért lehetne szükség, hogy ha hetente 40 órát írunk elő, és például egy munkaszüneti nap pont hétköznapra esne, akkor azon a napon ne kelljen dolgozni, és e héten az adott napnak megfelelő munkaidővel kevesebbet kelljen dolgozni.)


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. június 6-án (245. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4701

[…] nagyobbrészt azonos feladatokat végeznek a törzsidőben és a peremidőben is. Ettől még a rugalmas munkarend jogszerűen alkalmazandó, azt azonban a törvény szerint kötött munkarendnek kell tekinteni, azaz a munkáltató köteles betartani a munkaidő beosztására és nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket is.A kérdéses esetben a rugalmas munkarendet kollektív szerződés írja elő, a törzsidő és a peremidő meghatározásával és azzal, hogy az egyes munkanapokon összesen hány órát kell teljesíteni. Eszerint az egyes munkanapokon teljesítendő munkaidő mértéke eltér (hétfőtől csütörtökig 8,5 óra, pénteken 6 óra), ez egyenlőtlen munkaidő-beosztást jelent. Mivel az egyes heteken nem változik a teljesítendő munkaidő, ezért egyhetes munkaidőkeretről van szó. A törvény előírja, hogy a munkaidőkeret teljesítésének kezdő és befejező időpontját, valamint a teljesítendő munkaidő tartamát írásban meg kell határozni és közzé kell tenni [Mt. 93. § (4) bek.]. A kérdés alapján ez a tájékoztatás a munkáltatónál jelenleg hiányzik, amit pótolni kell. A munkavállalókat tehát arról kell értesíteni, hogy a foglalkoztatásuk egyhetes munkaidőkeretben történik, a munkaidőkeret egybeesik a naptári héttel, az egy munkaidőkeretben teljesítendő óraszám pedig 40 óra (általános teljes munkaidő esetén). A tájékoztatás történhet úgy is, hogy azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Mt. 22. § (2) bek. b) pont és 24. § (1) bek.].A munkaidőkeret a munkaidő mértékére vonatkozó szabály, a rugalmas munkarend viszont beosztási kérdés, így nincs akadálya a két intézmény együttes alkalmazásának. A törzsidő-peremidő rendszerből következik, hogy ilyenkor a munkavállaló is szerez bizonyos befolyást saját beosztása kialakításába. Ezt azonban […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.