Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Intézményvezető - másik kerületben szakmai tanácsadóként

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. február 25. (Munkaügyi Levelek 193. szám, 3822. kérdés)

Kérdés: Egy önkormányzat által fenntartott szociális intézmény vezetője vagyok. Egy, nem a mi kerületünkben működő szociális intézménnyel köthető-e megbízási szerződés szakmai tanácsadóként megbízva? Ha a válasz a kérdésre nem, hogyan és milyen formában tudom ezt a feladatot heti 3 órában ellátni, esetleg egyéni vállalkozóként? Milyen lehetőségek vannak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]vállalkozó.Első kérdésére a válasz első megközelítésben: kizárt, hogy megbízási szerződést kössön egy szociális intézménnyel szakmai tanácsadói feladatok ellátására. Azonban az, hogy erre az Ön esetében esetleg mégis van-e lehetőség, jelenlegi munkáltatójától is függ, mégpedig attól, hogy az összeférhetetlenségi szabályok hogyan alkalmazandók Önre. Tételes összeférhetetlenségi szabályokat a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében találunk. A Kjt. 41. §-ának (1) bekezdése általános éllel tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. Az összeférhetetlenség vizsgálata a következőképpen történik.A Kjt. 41. §-ának (2) bekezdése a magasabb vezetőkre, vezetőkre vonatkozik: esetükben kizárt az olyan további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, amelynek révéna) hozzátartozójukkal irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülnének, vagyb) a munkáltatójukéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatójukkal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagsági feladatokat látnának el.Az Ön esetében azonos tevékenységet végző munkáltatóról van szó, de a tevékenység szakértésre irányul. A feltett kérdésből nem derül ki, de meg kell vizsgálni, hogy gazdasági társaságról vagy költségvetési intézményről van-e szó, illetőleg, hogy hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolat jönne-e létre. Ha az említett valamely kizáró ok állna fenn, a munkáltató nem is engedélyezheti az Ön számára a szakértői feladatok további jogviszony keretében történő ellátását.Ha az előző kizáró okok egyike sem áll fenn, a Kjt. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály alapján kell tovább vizsgálódni. Eszerint, amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kerületünkben lévő egyik óvodánkban a jelenlegi óvodavezető a 2012. augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig terjedő időszakra határozott idővel óvodavezetői megbízást, a 2013. augusztus 1-jétől 2014. július 31-ig terjedő időszakra óvodavezető-helyettesi megbízást, majd...

Tovább a teljes cikkhez

A Kjt. 20/A. §-a és 20/B. §-a tartalmazza a magasabb vezető beosztás ellátására szóló pályázati eljárást. Önkormányzatunk önálló gazdasági intézményének magasabb vezető (intézményvezető) beosztás ellátására a 2020. évben pályázatot írt ki. A veszélyhelyzet...

Tovább a teljes cikkhez

Óvodánknál a 2019-ben kiírt intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás eredménytelen volt, mivel egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. Mivel az egyik pályázó a kiírás többi...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzati fenntartású bölcsődében pedagógus (intézményvezető) részére jár-e 2020. július 1-jétől a 24/2020. Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 10 százalék ágazati szakmai pótlék?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére