Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 118. számában (2015. június 15.), 2309. kérdésszám alatt

Kérdés: A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Válasz (részlet): […]engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel [Mt. 168. § (2) bek.]. A munkáltató kártérítési felelősségének megállapításánál is alkalmazni kell ugyanakkor a polgári jogi, szerződésen kívül okozott károkra vonatkozó általános szabályokat (Mt. 177. §). E szabályok alapján a jogellenesen okozott károkat kell megtéríteni (Ptk. 6:519. §), azonban nem minősül jogellenesen okozott kárnak az, ha a károkozó a kárt szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben [Ptk. 6:520. § d) pont].A munkáltató ingatlanán kiütött tűz elhárítása körében az oltás szükséges mértékével a munkavállalóknak[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére