Határozott idejű munkaviszony határozatlan tartamúvá módosítása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 112. számában (2015. február 2.), 2194. kérdésszám alatt

Kérdés: Két munkavállalónk tekintetében határozott idejű munkaviszonyt létesítettünk 2014. de­cember 31. napi lejárattal. Közös megegyezéssel a határozott időre szóló munkaszerződés a határozott idő lejárta előtt módosítható-e határozatlan idejű munkaviszonnyá? Amennyiben nem, lehet-e határozatlan időre szóló munkaszerződést kötni 2015. január 1-jével?
Válasz (részlet): […]idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (4) bek.]. A fenti korlátozások azonban csak akkor alkalmazandók, ha a felek a határozott idő tartamát kizárólag meghosszabbítani kívánják más, hosszabb határozott időtartamra, vagy ha az egyik határozott idő lejártát, vagyis a munkaviszony megszűnését követően újra határozott idejű munkaviszonyt kívánnak létesíteni. Ha azonban a felek a határozott idejű munkaviszony tartama alatt határozatlan idejűvé akarják módosítani a munkaviszonyt[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére