Kár részbeni megtérülése munkáltatói fizetési felszólítással
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 110. számában (2014. december 15.), 2159. kérdésszám alatt

Kérdés: Nemrég megszüntettük egyik munkavállalónk munkaviszonyát, mert szándékos magatartásával 520 000 Ft kárt okozott a cégünknek. Mindenképpen szeretnénk, ha kárunknak legalább egy része megtérülne, de ekkora összeg miatt lehetőség szerint nem akarunk pert indítani, ami évekig elhúzódik. Van-e más megoldás arra, hogy legalább egy része megtérüljön, ha a munkavállaló önként nem téríti meg az okozott kárt?
Válasz (részlet): […]§ (1) bek. d) pont], akkor a fizetési felszólítást a bíróság végrehajtási záradékkal látja el, és a felszólítás végrehajthatóvá válik. Amennyiben a munkavállaló a fenti határidőben keresetet nyújt be a fizetési felszólítással szemben a bírósághoz, a továbbiakban a munkáltató az igényét a perben érvényesítheti.Esetünkben a kár összege meghaladja a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét, ezért a kártérítés teljes összegben fizetési felszólítás útján nem lenne érvényesíthető. Ugyanakkor, álláspontunk szerint - ha a munkáltató célja, hogy legalább a kár egy része lehetőség szerint peren kívül megtérüljön -, nem valósít meg joggal való visszaélést azzal, ha a[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére