Kötetlen munkarend és munkaidőkeret kikötése a munkaszerződésben
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 108. számában (2014. november 3.), 2122. kérdésszám alatt

Kérdés: Az egyik csoportvezetőnk munkaszerződésének értelmezéséhez kérem segítségüket. A munkaszerződés egyik pontja szerint a munkavállaló munkarendje kötetlen, és kimondja, hogy nem kell munkaidő-nyilvántartást vezetni, mivel a dolgozó maga osztja be az idejét. Ugyanakkor ezt a pontot soha nem alkalmaztuk, mivel munkája természete miatt mindig bent ül az irodában a gépe előtt, tehát a munkaidő-beosztása adott volt. Másrészt, a szerződése egy másik pontja azt mondja, hogy egyhetes munkaidőkeretben kerül sor a foglalkoztatására. A kollektív szerződésünk viszont háromhavi munkaidőkeretet ír elő majdnem minden szervezeti egységre, arra is, amelyben ő dolgozik. Kell-e munkaidő-nyilvántartást vezetnünk az ő esetében, illetve alkalmazhatjuk-e rá is a háromhavi keretet?
Válasz (részlet): […]megállapodása az irányadó, azaz a munkavállaló foglalkoztatására egyhetes munkaidőkeretben kerülhet csak sor.A munkaidő-nyilvántartás vezetését az Mt. kógens, eltérést nem engedő módon írja elő [Mt. 134. §, 135. § (1) bek. e) pont]. Az Mt. 96. §-ának (2) bekezdése értelmében kötetlen a munkavállaló munkarendje, ha a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát - a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel - a munkavállaló számára írásban átengedi. Ilyen esetben a munkaidő-nyilvántartás vezetése nem kötelező. Ez jelen esetben nem teljesül, hiszen a kérdés alapján a munkavégzés jellege kizárja a kötetlen munkarendet. Másrészt a munkáltatónak írásban külön át kellene engednie a munkaidő-beosztás jogát a munkavállalónak. Harmadrészt a munkaidőkeret alkalmazása[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére