Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás – összeegyeztethetők?


Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. augusztus 17-én (22. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 412

[…] hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja. A 6/1996. MüM rendelet szabályai kifejezetten nem zárják ki a munkahelymegőrző támogatásból azt a munkaadót, amelynek másik támogatáshoz – jelen esetben a munkahelyteremtő beruházási támogatáshoz – kapcsolódóan továbbfoglalkoztatási kötelezettsége még nem járt le. Ugyanakkor a munkahelymegőrző támogatás célja nem egyeztethető azzal össze, hogy egy korábbi foglalkoztatási célú támogatásból létrehozott munkahelyek megőrzését szolgálja a munkaadó által – egy másik foglalkoztatási célú támogatás nyújtására kötött hatósági szerződésben – kifejezetten vállalt foglalkoztatási kötelezettség időtartamára. Ebből következően a más támogatásban részesülő és ebből eredően foglalkoztatási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.