Szakszervezet egyetértési joga

Kérdés: Amennyiben a társaságunk hozott egy utasítást a minden munkavállalóra kiterjedő jutalékszabályokról, de ezt nem egyeztette a szakszervezettel, akkor milyen munkajogi következményekre lehet számítani? Az utasítást június 1-jén hirdettük ki, és a szakszervezet egy hónap elteltével, közvetlenül a bérfizetési időszak előtt jelezte, hogy nem fogadják el az utasításban foglalt számítási módokat. Ilyen esetben akkor alkalmazható az utasítás, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...23. § (1) bek.]. A kifogást a munkáltató vezetőjéhez, a kifogásoltintézkedésről való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül kellbenyújtani. Kifogást az intézkedés megtételétől számított egy hónapon túl nemlehet benyújtani [Mt. 23. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Szakszervezeti tisztségviselővel szembeni rendkívüli felmondás

Kérdés: Társaságunk rendkívüli felmondással fel kíván mondani egy munkavállalónak, aki viszont egyben szakszervezeti tisztségviselő is. Ilyen esetben kötelező a szakszervezettel véleményeztetni a tervezett intézkedést, amit meg is kívánunk tenni. A kérdésem az, hogy a tervezett intézkedésen mit kell pontosan érteni? Elegendő azt közölni, hogy rendkívüli felmondással kíván élni a munkáltató, vagy el is kell küldeni az indokolást? Esetleg magát a már megfogalmazott rendkívüli felmondást kell megküldeni a szakszervezetnek?
Részlet a válaszából: […] ...tervezett munkáltatói intézkedéssel kapcsolatosálláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított hárommunkanapon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezetnem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.