Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Beszámítható-e a garantált bérminimumba a szakközépiskolai érettségivel és felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mérlegképes könyvelő) rendelkező köztisztviselőt ez utóbbi szakképzettsége után megillető képzettségi pótlék? Továbbá a 20%-os mértékű (22 031 Ft) illetménykiegészítés a garantált bérminimumon felül járó kiegészítésnek minősül-e? Helyesen állapítottuk meg az említett köztisztviselő összes illetményét 176 460 Ft-ban a következők összegeként: alapilletmény (110 153 Ft) + illetménykiegészítés (22 037 Ft) + képzettségi pótlék (15 460 Ft) + garantált bérminimumra való kiegészítés (28 816 Ft)?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 131. §-ának (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A garantált bérminimum összegét a 2017-es és 2018-as évre a 430/2016. Korm. rendelet állapítja meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője 30 éves jubileumi jutalomra jogosult 2016-ban. Miből kell számítani a jutalmat? Részét képezi-e a pótlék és az illetménykiegészítés a jubileumi jutalom alapjának?
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (2) bekezdése alapján alapilletményből [Kttv. 133. § (1) bek.], valamint - a Kttv.-ben meghatározott feltételek esetén - illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Kttv. 226. §-ának (1) bekezdése alapján az előbbiekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.