Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszából: […] ...§). Ehelyett a munkáltató csak a titoktartási kötelezettség vétkes megszegésével okozott károk megtérítését követelheti, a munkavállalói kárfelelősség általános szabályai szerint. Ám ilyenkor a kár összegét, valamint a kötelezettségszegés és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (3) bekezdése értelmében a munkavállalóköteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ábanfoglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve atevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.