Keresőképtelenség oka – titokban maradhat

Kérdés: Nemibeteg-gondozás alatt állok, ami miatt jelenleg táppénzen vagyok. Kérdésem, hogy amikor visszamegyek a munkahelyemre, köteles leszek-e a munkáltatómmal közölni a bajomat? A várható pletykák miatt ez rendkívül kellemetlen lenne számomra.
Részlet a válaszából: […] ...speciális jogkövetkezmény (pl. a munkakörülmények megváltoztatásának kötelezettsége, a munkavégzés tilalma vagy munkáltatói kártérítési felelősség). Ennél részletesebb információt a munkáltató általában nem követelhet, ennek megadását az orvostól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Jogorvoslati lehetőségek jogellenes adatkezelés esetén

Kérdés: Településünkön az alpolgármester megszegte titoktartási kötelezettségét, és hivatali nyilvántartás adatait adta ki másoknak egy konkrét személyről. Ilyen esetben ezt a jogsértést kinek kell bejelenteni, főként arra tekintettel, hogy a jegyző nem lépett fel vele szemben?
Részlet a válaszából: […] ...[Infotv. 52. § (1) bek.]. Egyebekben pedig a jogosulatlan adatkezelésből származó kárigényt a polgári jog szerződésen kívül okozott kártérítésre vonatkozó szabályai szerint lehet érvényesíteni.A fentiek mellett megemlítendő, hogy a személyes adatok védelméről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. általános kárfelelősségiszabályai szerint eljárva – elsődlegesen a bíróság előtt, munkaügyi perben -érvényesítheti kártérítési igényét (Mt. 166-168. §, 173. §).Kérdéséből arra lehet következtetni, hogy az Ön általemlített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.