Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszából: […] ...összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania (Mt. 179. §). Megjegyezzük, hogy a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodásokban – a versenytilalmi megállapodásban és a tanulmányi szerződésben – viszont kifejezetten megengedi a törvény a kötbér kikötését [Mt. 228...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...az Ön által vázolt tartalommal nem kerülhet sor jogszerűen amegállapodás megkötésére. Megjegyezzük ugyanakkor – tekintettel arra, hogyversenytilalmi megállapodásra az Mt. 3. § (6) bekezdése kifejezetten a polgárijog szabályait rendeli alkalmazni –, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Versenytilalmi megállapodás – munkáltatói elállás, munkavállalói mentesülés

Kérdés: Munkavállalóinkkal szeretnénk a jövőben versenytilalmi megállapodást kötni, annak érdekében, hogy a konkurens cégeknél történő elhelyezkedésüket megakadályozzuk. Ha azonban meggondolnánk magunkat a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor, vagyis – a megállapodásban foglaltak ellenére – mégsem szeretnénk fizetni a munkavállalónak, mert például olyan rossz munkaerő, hogy nem jelenthet veszélyt cégünk gazdasági érdekeire, hogyan szabadulhatunk a megállapodásban foglaltak betartása alól?
Részlet a válaszából: […] ...2010. február 1-jével megszüntetika munkaviszonyt, akkor február 1-je előtt a munkáltató jogszerűen írásbanközölt elállásával a versenytilalmi megállapodást felbonthatja. Vagyis amunkáltató mentesül a titoktartási (hallgatási) díj fizetésének kötelezettségealól,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.