Igazolások kiadása a "másodállás" megszűnésekor

Kérdés: Másodállás megszűnése esetében milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak kötelezően?
Részlet a válaszából: […] ...bek.].A munkáltató köteles továbbá az adós részére a munkaviszony megszűnésekor olyan igazolást kiállítani, amely feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni. Igazolást kell adni arról is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...járulék megfizetése alól. Afoglalkoztatás második évében a társadalombiztosítási járulék megfizetése helyetta bruttó munkabér tíz százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettségterheli a munkaadót. A munkaadót további járulékkedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Start kártya – jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...végzettségmegszerzését. A PM rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a minimálbér kétszeresétmeg nem haladó összegű bruttó munkabér alapján járó járulékkedvezménylegkorábban az oklevél kiállításának napjától vehető igénybe. Azaz jelenesetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszából: […] ...minősül azFbrtv. alkalmazásában.Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén amunkáltató legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának megfelelőjárulékalap után érvényesítheti a kedvezményt. Részmunkaidős foglalkoztatásesetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásakor változatlanul két évig vehető igénybe ajárulékkedvezmény. Ezen belül a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér10, a másodikban 20 százalékának megfelelő járulékkedvezmény illeti meg amunkáltatót. Ugyanakkor a Start kártya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Pályakezdő álláskereső – munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásához nyújtható amunkatapasztalat-szerzési támogatás. A pályakezdő bérköltségének – adózáselőtti bruttó munkabér és járulékai – 50-100%-áig terjedhet a támogatás amunkaügyi központ döntésétől függően. A Korm. rendelet 1. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

GYES-es kismama foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás

Kérdés: GYES-en lévő kismamát szeretnék felvenni, milyen állami kedvezmények kapcsolódnak a kismama foglalkoztatásához? Szükséges, illetve lehetséges-e egyáltalán álláskeresőként regisztrálnia magát ahhoz, hogy munkáltatóként igénybe tudjuk venni utána a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszából: […] ...alól, a munkaadói és atársadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a munkaadót afoglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, másodikévében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.A Start Plusz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Pályakezdő foglalkoztatása – meddig "Start"-olhat?

Kérdés: Idén végző, 29 éves főiskolai hallgatót szeretnénk felvenni Start kártyával ügyfélszolgálati munkakörbe. Az állásinterjún kiderült, hogy már rendelkezik munkatapasztalattal, mert főiskola alatt is dolgozott ilyen területen. Kaphat-e Start kártyát ebben az esetben a pályakezdő? A munkáltatót megilletheti-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény, ha a pályakezdő 30. életévét betölti a foglalkoztatás első évében? Korlátozott-e a Start kártyás foglalkoztatott részére kifizetendő jövedelem mértéke?
Részlet a válaszából: […] ...alatt pedig már nem.A munkáltatót a Pftv. 4/A. §-ának (1) bekezdésébenmeghatározott, a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékának,a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 25 százalékának megfelelőkedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.