Igazolások kiadása a "másodállás" megszűnésekor

Kérdés: Másodállás megszűnése esetében milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak kötelezően?
Részlet a válaszából: […] ...szabályozás nem tesz különbséget "főállás", "mellékállás", illetve "másodállás" között. Ebből következően a munkavállalót és a munkáltatót is ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik valamennyi, a köznyelvben ekként hívott munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...atársadalombiztosítási járulék megfizetése alól. Akár a Pftv. 7. §-a, akár 8.§-a szerinti járulékkedvezményt azonban a munkáltató csak az olyan munkavállalófoglalkoztatása után veheti igénybe, aki a Start Extra kártyát rendelkezésreállási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Start kártya - jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...bruttó munkabér alapján járó járulékkedvezménylegkorábban az oklevél kiállításának napjától vehető igénybe. Azaz jelenesetben a munkáltató áprilistól augusztusig (az oklevél kiállításának keltéig)jogosulatlanul vette igénybe a járulékkedvezmény azon részét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszából: […] ...az álláskeresők mikro-, kis- ésközépvállalkozásnál, valamint civil szervezetnél történő foglalkoztatásátsegíti elő azzal, hogy a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számítottegy évig mentesül az álláskereső foglalkoztatása után a 27...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszából: […] ...Ezen belül a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér10, a másodikban 20 százalékának megfelelő járulékkedvezmény illeti meg amunkáltatót. Ugyanakkor a Start kártya érvényességi ideje változatlanul két évmarad - feltéve hogy a felsőfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik - Start kártyával foglalkoztatott - munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló kéri. A Start kártyával rendelkező pályakezdőfiatalt foglalkoztató, és erre tekintettel járulékkedvezményt érvényesítőmunkáltató köteles a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt akártyát megőrizni, ezen időtartam elteltével, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] ...nemállapítható meg a bértámogatás, ha a támogatással érintett megváltozottmunkaképességű munkavállaló alkalmazására tekintettel a munkáltató amegváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható egyébtámogatásban részesül. Mivel a Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Start Extra kártya - járulékkedvezmény

Kérdés: Start Extra kártyával vennénk föl több mint 3 éve álláskereső, 54 éves munkavállalót. Ha az álláskeresőt a nyilvántartásba vétele óta többször is foglalkoztatták már közhasznú munka keretében, összesen mintegy egy év időtartamban, lehetőség van-e a Start Extra kártya kiváltására, illetve a munkáltatót megilleti-e a járulékfizetési kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 6. §-ának (1) bekezdésének a) pontja alapján a StartExtra kártya kiváltására az a tartósan álláskereső jogosult, akit az 50.életévét betöltötte. A Pftv. 1. §-ának (2) bekezdés 9. pontja szerint tartósanálláskereső az a személy, akit az állami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

GYES-es kismama foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás

Kérdés: GYES-en lévő kismamát szeretnék felvenni, milyen állami kedvezmények kapcsolódnak a kismama foglalkoztatásához? Szükséges, illetve lehetséges-e egyáltalán álláskeresőként regisztrálnia magát ahhoz, hogy munkáltatóként igénybe tudjuk venni utána a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 4. §-a alapján Start Plusz kártya kiváltásárajogosult az a személy, aki gyermekgondozási segély (a továbbiakban: GYES)folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásrairányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Pályakezdő foglalkoztatása - meddig "Start"-olhat?

Kérdés: Idén végző, 29 éves főiskolai hallgatót szeretnénk felvenni Start kártyával ügyfélszolgálati munkakörbe. Az állásinterjún kiderült, hogy már rendelkezik munkatapasztalattal, mert főiskola alatt is dolgozott ilyen területen. Kaphat-e Start kártyát ebben az esetben a pályakezdő? A munkáltatót megilletheti-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény, ha a pályakezdő 30. életévét betölti a foglalkoztatás első évében? Korlátozott-e a Start kártyás foglalkoztatott részére kifizetendő jövedelem mértéke?
Részlet a válaszából: […] ...fennállása nem befolyásolja a pályakezdő Start kártyára valójogosultságát.A Pftv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltatót apályakezdő fiatal foglalkoztatásának időtartamára a Start kártya érvényességiidején (a kiállításától számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.