Igazolások kiadása a "másodállás" megszűnésekor

Kérdés: Másodállás megszűnése esetében milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak kötelezően?
Részlet a válaszából: […] ...és a munkáltatót is ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik valamennyi, a köznyelvben ekként hívott munkaviszonyban. Ebből következően valamennyi munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén is ugyanazokat az igazolásokat kell kiadni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...iskolaszövetkezet a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjával hozhat létre iskolaszövetkezeti munkaviszonyt [Mt. 223. § (1) bek.]. Tisztázandó, mikor keletkezik, illetve szűnik meg a nappali tagozatos tanuló, hallgató tanulói, illetve hallgatói jogviszonya. A válaszok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Egyszerűsített módon munkaviszonyt létesítő - jogosult-e Start kártyára?

Kérdés: Start kártyával jövő év januártól felvennénk egy pályakezdő fiatalt (25 éves). A fiatalember ezt megelőzően nem állt munkaviszonyban, csak szeptemberben és októberben egyszerűsített foglalkoztatottként végzett munkát. Jogosult-e a fiatal munkavállaló a Start kártya kiváltására, és a foglalkoztatója a kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatás körébetartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Így az alkalmi munkáraegyszerűsített módon létesített munkaviszonyt nem kell figyelembe venni a Startkártya iránti kérelem elbírálásánál.Az Efo tv. 1. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...(5) bekezdésd) pontja alapján ugyanis álláskeresőnek - többek között - az a személyminősül, aki alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételévelmunkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat. Ezért azállami foglalkoztatási szolgálat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszából: […] ...minősül, aki a foglalkoztatás megkezdése előtti egy évbenkeresőtevékenységet nem folytatott. Az a személy, akinek jogviszonya(munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, közszolgálati jogviszonya) afoglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] ...állapotnak, képzettségnekmegfelelő munkakörben legalább 12 hónapig vállalja, továbbá a támogatásfolyósításának időtartama alatt a munkaviszonyt a működésével összefüggő okbólnem szüntetheti meg.A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Többlet-járulékkedvezmény - elmaradott kistérségi foglalkoztatás esetén

Kérdés: Építőipari cégünk több mint 80 fizikai munkavállalót alkalmaz, a többség az észak-magyarországi kistelepülésekről, illetve Erdélyből származik. Lehetőségünk lenne-e valamilyen járulékkedvezmény idénybevételére a foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...a "kártyás" munkavállaló foglalkoztatásával bővítettstatisztikai állományi létszámát megtartsa, a kártyával rendelkező munkavállalómunkaviszonyát ezen időn belül a munkaadó - működésével összefüggő okból -rendes felmondással, illetve közös megegyezéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

GYES-es kismama foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás

Kérdés: GYES-en lévő kismamát szeretnék felvenni, milyen állami kedvezmények kapcsolódnak a kismama foglalkoztatásához? Szükséges, illetve lehetséges-e egyáltalán álláskeresőként regisztrálnia magát ahhoz, hogy munkáltatóként igénybe tudjuk venni utána a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszából: […] ...központ regionális kirendeltségevalamely személyt álláskeresőként nyilvántartásba vehet. E feltételek a következők: rendelkezni kell a munkaviszonylétesítéséhez szükséges feltételekkel. A Cstv. 21. §-a szerint gyermekgondozásisegélyben részesülő személy - ide...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.