Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben - 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk - tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] ...- a munkaügyiközpont mint az első fokon eljáró hatóság végzéssel rendeli el. Ha afoglalkoztatási kötelezettségüket úgy vállalták a hatósági szerződésben, hogyegyúttal a Ket. 77. § (2) bekezdésében foglalt következményeknek is alávetettékmagukat, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.