Munkahelymegőrzés támogatása – visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell szüntetni a támogatás további folyósítását, és amunkaadó köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás – késedelmi pótlékkalnövelt – összegét visszafizetni. Amennyiben az állásidőt megalapozómunkaszervezési zavar állandósul (pl. egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben – 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk – tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] ...a visszakövetelésről rendelkezőhatározat meghozatalának napjáig – a Ket. 138. §-ának (3) bekezdése alapjánszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben – kell visszafizetni. Ha avisszafizetésről rendelkező határozatban meghatározott határidőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.