Foglalkoztatási szervezetrendszer változásai – minisztériumi integráció

Kérdés: Hallottuk, hogy a minisztériumhoz kerül a foglalkoztatási kérelmek elbírálása másodfokon. Tudnának erről bővebb tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), amelynek szervezetrendszerében működtek – bár 2011-től már a kormányhivatalok keretei között – a munkaügyi központok és kirendeltségeik. Ez utóbbiak, szakigazgatási szervként, teljesen beolvadtak a kormányhivatalokba, az NMH...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás – összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszából: […] A 6/1996. MüM rendelet 18. § (2) bekezdése alapján amunkahelyteremtő beruházási támogatás csak annak a kedvezményezettneknyújtható, aki a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban aberuházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben – 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk – tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdésében foglalt következményeknek is alávetettékmagukat, és a foglalkoztatási kötelezettségüknek nem tettek eleget, akkor amunkaügyi központ támogatás visszafizetésének végrehajtását elrendelőhatározata jogszerűnek tekinthető.Az Flt. 21. § (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Közhasznú munkavégzés támogatása

Kérdés: Hajléktalanokat és rászoruló idős embereket segítő alapítványként a téli hónapokban fokozott a munkánk. Erre az időszakra alkalmaznánk segítő munkatársakat, elsősorban szociális munkásokat. Van-e lehetőség állami támogatás igénylésére a foglalkoztatásukhoz, ha igen, milyen időtartamra, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységek, így például a szociálistevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása is.A támogatás további feltétele, hogy a munkaügyi központáltal kiközvetített álláskereső foglalkoztatását munkaviszony keretébenvállalja, és ezzel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Költségkompenzációs támogatásra való jogosultság

Kérdés: 40 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetként költségkompenzációs támogatásban részesültünk. A támogatást 2008 áprilisában szüntették meg, mivel március 16-án lejárt az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje. Továbbá határozatban visszakövetelték a márciusi törthónapra, valamint az áprilisra kifizetett támogatás összegét. Cégünk 2008. március 18-án kérelmet nyújtott be az akkreditációs tanúsítvány megújítására, amelyet végül 2008. június 2-án állított ki részünkre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jogszerű volt-e a támogatás megszüntetése? Van-e jogi lehetőség a támogatás június 2-tól történő újbóli folyósítására?
Részlet a válaszából: […] ...és munkaügyi miniszter döntése) alapján támogatásban részesítettfoglalkoztató és a foglalkoztató székhelye szerint illetékes munkaügyi központközött létrejött, és a támogatás folyósításának részletes feltételeittartalmazó hatósági szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.