Megváltozott munkaképességűek – a bértámogatás visszafizetése

Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását több telephelyen is végzi nonprofit gazdasági társaságunk. A foglalkoztatás magas költségei, valamint a növekvő nyersanyag- és energiaárak miatt fontolgatjuk a munkavállalók egy részének leépítését. Eredményezheti ez a döntésünk azt, hogy a már kifizetett bértámogatást vissza kell térítenünk?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet szerinti, akár a hatósági szerződésben vállaltkötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesíti, a támogatást pedig akötelezettségszegés arányában vissza kell követelni. A fentiekből következően amunkáltató a bértámogatással és így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben – 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk – tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] ...és a támogatásban részesülő köteles atámogatást visszafizetni, ha megszegi a hatósági szerződésben foglaltakat. Atámogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkezőhatározat meghozatalának napjáig – a Ket. 138. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.