Foglalkoztatási kötelezettség utólagos módosítása

Kérdés: Munkahelyteremtő támogatásban részesült társaságunk 86 fő foglalkoztatásához kapcsolódóan. A támogatás folyósításával megegyező ideig, 2009 decemberéig fennálló foglalkoztatási kötelezettségünknek előreláthatólag nem tudunk eleget tenni. Kezdeményezni kívánjuk a támogatási szerződés módosítását annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségünknek legalább 75%-ban eleget tudjunk tenni. Módosítható-e oly módon a szerződés, hogy a 86 fő felett foglalkoztatott további munkavállalói létszám is kerüljön figyelembevételre?
Részlet a válaszából: […] ...szemben egy magasabb létszám fenntartásáravonatkozó fenntartási kötelezettséget – cserébe vélhetőleg a foglalkoztatásikötelezettség időtartamának lerövidítésért. Azon túl, hogy visszamenőlegesenkerülne a támogatási szerződésben foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás – összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...másik foglalkoztatási célútámogatás nyújtására kötött hatósági szerződésben – kifejezetten vállaltfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára. Ebből következően a más támogatásbanrészesülő és ebből eredően foglalkoztatási kötelezettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Munkahelymegőrzés támogatása – visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...egy évre. A munkaadó a támogatásért cserébevállalja a felmondással érintett munkavállaló legalább a támogatottfoglalkoztatás időtartamával megegyező idejű továbbfoglalkoztatását. Atámogatás a MüM rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Közhasznú munkavégzés támogatása

Kérdés: Hajléktalanokat és rászoruló idős embereket segítő alapítványként a téli hónapokban fokozott a munkánk. Erre az időszakra alkalmaznánk segítő munkatársakat, elsősorban szociális munkásokat. Van-e lehetőség állami támogatás igénylésére a foglalkoztatásukhoz, ha igen, milyen időtartamra, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 16/A. §-a alapján a közhasznú munkavégzéstámogatására a munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költséglegfeljebb 70%-áig terjedő mértékű támogatás nyújtható – többek között -közhasznú tevékenység folytatása érdekében történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Költségkompenzációs támogatásra való jogosultság

Kérdés: 40 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetként költségkompenzációs támogatásban részesültünk. A támogatást 2008 áprilisában szüntették meg, mivel március 16-án lejárt az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje. Továbbá határozatban visszakövetelték a márciusi törthónapra, valamint az áprilisra kifizetett támogatás összegét. Cégünk 2008. március 18-án kérelmet nyújtott be az akkreditációs tanúsítvány megújítására, amelyet végül 2008. június 2-án állított ki részünkre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jogszerű volt-e a támogatás megszüntetése? Van-e jogi lehetőség a támogatás június 2-tól történő újbóli folyósítására?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítja a támogatás megállapítására vonatkozó, a Korm.rendeletben (II.) megjelölt feltételeket a támogatás folyósításának időtartamaalatt. A költségkompenzációs támogatás kizárólag érvényes kiemelt (feltételes)tanúsítvánnyal rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.