Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bizonyíték értékelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása

Kérdés: A főnököm behívatott az irodájába, nagyon rámenősen közeledett hozzám, és félreérthetetlen szexuális ajánlatot tett, de én mindezt határozottan visszautasítottam. Az esetet szerencsére felvettem a mobiltelefonom diktafonjára. Rá két hétre azonnali hatállyal próbaidő alatt felmondták a munkaviszonyomat. Egyértelmű számomra, hogy a munkaviszonyomat a visszautasítás miatt szüntette meg, ezért fontolgatom, hogy beperlem a munkáltatót jogellenes munkaviszony-megszüntetés miatt. Ha elmegyek a bíróságra, fel tudom használni ezt a hangfelvételt bizonyítékként?
Részlet a válaszból: […]módon keletkezett, amelyet jogsértő módon szereztek meg, vagy amelynek a bíróság elé terjesztése személyiségi jogot sértene. A Pp. szerint a bizonyítási eszköz nyilvánvalóan akkor jogsértő, ha ez a rendelkezésre álló bizonyítékok és adatok alapján tényként egyértelműen megállapítható. A bizonyítási eszköz nyilvánvalóan jogsértő voltát a bíróság hivatalból veszi figyelembe és erről a feleket tájékoztatja [Pp. 269. § (1)-(2) bek.].Megítélésünk szerint a titokban készített hangfelvétel - még abban az esetben is, ha az a kérdésében említett szexuális zaklatást megvalósító cselekményt dokumentált - nyilvánvalóan jogsértőnek tekinthető, ugyanis az a Ptk. 2:43. §-ának g) pontjába ütközik, figyelemmel arra, hogy az a felvételen szereplő személy hangfelvételhez való jogát sérti, és ekként személyiségi jog sérelmét valósítja meg, a hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához ugyanis az érintett személy hozzájárulására lenne szükség a Ptk. 2:48. §-ának (1) bekezdése alapján. A bíróság azonban a jogsértő bizonyítási eszközt - az élethez és a testi épséghez való jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel megszerzett vagy előállított bizonyítási eszközök kivételével - kivételesen- a jogsérelem sajátosságát és mértékét,- a jogsérelemmel érintett jogi érdeket,- a jogsértő bizonyíték tényállás felderítésére gyakorolt hatását,- a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok súlyát, és- az eset összes körülményeitmérlegelve figyelembe veheti [Pp. 269. § (4) bek.]Ebből következően a bíróság az eset fent említett körülményeire tekintettel mérlegelheti, hogy a jogsértő bizonyítási eszköz perbeli felhasználását lehetővé teszi-e. Ennélfogva nem kizárt, hogy az Ön által titokban készített hangfelvétel bizonyítási eszközként felhasználásra kerüljön, különös tekintettel arra, hogy nagy valószínűség szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3385

2. találat: Személyhez fűződő jogokat sértő bizonyíték értékelése munkaügyi perben

Kérdés: Az elmúlt héten átadtuk az egyik kollégánk részére a rendes felmondást, majd ezt követően az érintettet - a feladatok átadásával kapcsolatos tennivalók átbeszélése érdekében - behívta a közvetlen főnöke, amikor is heves vita bontakozott ki közöttük. Ugyan a rendes felmondásunk indokolása helytálló, hiszen az átszervezés következtében feleslegessé vált az érintett kolléga munka­ereje, azonban az ominózus megbeszélésen az is elhangzott a vezető szájából, hogy a felmondás valódi indoka a hanyag munkavégzés és a sorozatosan elkövetett hibák. Ezt követően megjelent a kolléga, és közölte, hogy rögzítette a telefonjával a teljes beszélgetést, és be fog perelni minket a jogellenes - nem a valós indokot tartalmazó - elbocsátás miatt. Mondtuk neki, hogy a jogellenesen beszerzett bizonyítékot nem tudná felhasználni, azonban később azzal szembesültünk, hogy esetleg mégis megteheti. Önöknek mi a véleménye?
Részlet a válaszból: […]bizonyítás lefolytatásával kapcsolatban több tiltó szabályt is megfogalmaznak, azonban nem adnak konkrét útmutatást arra az esetre, ha a bizonyíték megszerzéséhez kapcsolódó jogellenes magatartás a peren kívül valósul meg [mint jelen esetben a Ptk. 80. § (1) bekezdésének sérelmével rögzített hangfelvétel]. Mindezt a hiányt a joggyakorlat pótolta, amely alapján az állapítható meg, hogy a jogellenesen beszerzett bizonyítékok felhasználását nem lehet teljeskörűen kizárni, hanem a bírónak a konkrét ügyben mérlegeléssel kell eldöntenie, hogy a bizonyíték megszerzésével összefüggésben felmerült jogellenesség összemérhető-e az ellenérdekű fél magatartásával. Ez azt jelenti tehát, hogy a bíróság az adott esetben dönthet úgy, hogy az érintett hozzájárulása nélkül - jelen esetben a személyhez fűződő jogok megsértésével - készített hangfelvétel felhasználható bizonyítékként. A bírói gyakorlat szerint nem lehet a hangfelvétel felhasználását visszaélésnek, személyhez fűződő jogot sértőnek tekinteni akkor, ha a jogosulatlanul rögzített hangfelvétel perbeli bizonyítékként kerül felhasználásra, különösen, ha ezzel a bizonyítási eszközzel állapítható meg a valós tényállás, és így biztosítható az igazság kiderítése és érvényesítése (BDT 2009. 2126.). Az előzőhöz hasonlóan, a Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében arra mutatott rá, hogy a más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is felhasználható a polgári perben bizonyítékként, ha személyhez fűződő jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott nyilvánosságra (BH 2001. 110.). Véleményünk szerint a kollégájuk ilyen irányú indítványa esetén a bíróság valószínűleg nem zárná ki automatikusan a hangfelvétel bizonyítékként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 911