Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott hangfelvétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása

Kérdés: A főnököm behívatott az irodájába, nagyon rámenősen közeledett hozzám, és félreérthetetlen szexuális ajánlatot tett, de én mindezt határozottan visszautasítottam. Az esetet szerencsére felvettem a mobiltelefonom diktafonjára. Rá két hétre azonnali hatállyal próbaidő alatt felmondták a munkaviszonyomat. Egyértelmű számomra, hogy a munkaviszonyomat a visszautasítás miatt szüntette meg, ezért fontolgatom, hogy beperlem a munkáltatót jogellenes munkaviszony-megszüntetés miatt. Ha elmegyek a bíróságra, fel tudom használni ezt a hangfelvételt bizonyítékként?
Részlet a válaszból: […]módon keletkezett, amelyet jogsértő módon szereztek meg, vagy amelynek a bíróság elé terjesztése személyiségi jogot sértene. A Pp. szerint a bizonyítási eszköz nyilvánvalóan akkor jogsértő, ha ez a rendelkezésre álló bizonyítékok és adatok alapján tényként egyértelműen megállapítható. A bizonyítási eszköz nyilvánvalóan jogsértő voltát a bíróság hivatalból veszi figyelembe és erről a feleket tájékoztatja [Pp. 269. § (1)-(2) bek.].Megítélésünk szerint a titokban készített hangfelvétel - még abban az esetben is, ha az a kérdésében említett szexuális zaklatást megvalósító cselekményt dokumentált - nyilvánvalóan jogsértőnek tekinthető, ugyanis az a Ptk. 2:43. §-ának g) pontjába ütközik, figyelemmel arra, hogy az a felvételen szereplő személy hangfelvételhez való jogát sérti, és ekként személyiségi jog sérelmét valósítja meg, a hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához ugyanis az érintett személy hozzájárulására lenne szükség a Ptk. 2:48. §-ának (1) bekezdése alapján. A bíróság azonban a jogsértő bizonyítási eszközt - az élethez és a testi épséghez való jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel megszerzett vagy előállított bizonyítási eszközök kivételével - kivételesen- a jogsérelem sajátosságát és mértékét,- a jogsérelemmel érintett jogi érdeket,- a jogsértő bizonyíték tényállás felderítésére gyakorolt hatását,- a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok súlyát, és- az eset összes körülményeitmérlegelve figyelembe veheti [Pp. 269. § (4) bek.]Ebből következően a bíróság az eset fent említett körülményeire tekintettel mérlegelheti, hogy a jogsértő bizonyítási eszköz perbeli felhasználását lehetővé teszi-e. Ennélfogva nem kizárt, hogy az Ön által titokban készített hangfelvétel bizonyítási eszközként felhasználásra kerüljön, különös tekintettel arra, hogy nagy valószínűség szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3385
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,