Munkaviszony helyreállítása - jogellenes munkáltatói munkaviszony-megszüntetés esetén
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 161. számában (2018. február 26.), 3204. kérdésszám alatt

Kérdés: Határozatlan időre alkalmazott munkavállalónk a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei iránt indított munkaügyi pert. Az elsődleges kereseti követelése a munkaviszony helyreállítására irányul annak ellenére, hogy a felmondás oka átszervezés volt, melyből következően sem az a szervezeti egység, sem az a tevékenység, amelynek keretében foglalkoztattuk, már nincs meg, illetve nem kerül ellátásra. Abban a nem várt esetben, ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság a munkavállaló keresetének ad helyt, elrendelheti-e mindezek ellenére a munkaviszony helyreállítását? Ha ugyanis erre sor kerülne, nem tudnánk foglalkoztatni, így ismételten meg kellene szüntetnünk a munkaviszonyát.
Válasz (részlet): […]munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg [Mt. 83. § (1) bek.].A bírói gyakorlat értelmében az Mt. fent idézett szabályai nem hagynak mérlegelési lehetőséget a munkaügyi perben eljáró bíróság számára. Amint arra a 6/2016. KMK vélemény 9. pontja rámutat, a bíróság nem mellőzheti a munkaviszony helyreállítását, ha annak megszüntetése a fentiekben felsorolt valamely oknál fogva jogellenes, és a munkavállaló kéri a munkaviszony helyreállítását. Ez abban az esetben is így van, ha egyébként a kérdésben említett esetek valamelyike áll[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére