Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott foglalkoztatást bővítő támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben - 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk - tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszból: […]végzéssel rendeli el. Ha a foglalkoztatási kötelezettségüket úgy vállalták a hatósági szerződésben, hogy egyúttal a Ket. 77. § (2) bekezdésében foglalt következményeknek is alávetették magukat, és a foglalkoztatási kötelezettségüknek nem tettek eleget, akkor a munkaügyi központ támogatás visszafizetésének végrehajtását elrendelő határozata jogszerűnek tekinthető. Az Flt. 21. § (3) bekezdése alapján a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban részesülő köteles a támogatást visszafizetni, ha megszegi a hatósági szerződésben foglaltakat. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig - a Ket. 138. §-ának (3) bekezdése alapján számított késedelmi pótlékkal növelt összegben - kell visszafizetni. Ha a visszafizetésről rendelkező határozatban meghatározott határidőt a támogatásban részesülő elmulasztja, akkor ettől kezdődően a befizetés napjáig szintén késedelmi pótlékot kell felszámolni. Szükséges figyelemmel lenni a konkrét eset körülményeire, és a hatósági szerződés pontos tartalmára. Elképzelhető, hogy a hatósági szerződés alapján a foglalkoztatási kötelezettség részleges teljesítésére figyelemmel nem kell a teljes támogatási összeget visszafizetni, hanem annak csak időarányos részét. A végrehajtást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél - a Ket. 130. §-ának (4) bekezdése alapján - keresettel fordulhat a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 277