Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben – 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk – tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] A Ket. 76. § (3) bekezdése szerint: ha az ügyfél olyankötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébkéntnem lenne kötelezhető, szerződésszegésre csak akkor kerülhet sor, ha az ügyféla saját szerződésszegése estére a többletkötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.