Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Kérdés: Közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló közfoglalkoztatási jogviszonya közös megegyezéssel megszüntethető-e, ha a munkavállaló azért kéri a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését, mert igénybe kívánja venni a NYES-t (nyugdíj előtti álláskeresési segélyt)?
Részlet a válaszából: […] ...Kftv. értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel az Mt. szabályai alkalmazandók [Kftv. 2. § (1) bek.]. A Kftv. nem zárja ki az Mt. azon szabályát, miszerint a munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató megállapodásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybevétele

Kérdés: A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet ki indítja el, hogyan, és milyen okmányok kellenek hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá táppénzben nem részesül;c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nemvezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tudmegfelelő munkahelyet felajánlani;d) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.