Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott álláskeresési segély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybevétele

Kérdés: A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet ki indítja el, hogyan, és milyen okmányok kellenek hozzá?
Részlet a válaszból: […]folyósításának időtartamát kimerítette; és g) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort; és h) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel; és i) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül [Flt. 30. § (1) bek.]. Álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll, és az egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével egyéb keresőtevékenységet sem folytat, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban nem részesül, munkát akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát, és a kirendeltséggel együttműködik [Flt. 58. § (5) bek. d) pont]. Az álláskeresési ellátás igénylését az álláskeresőnek kell kezdeményeznie a munkaügyi központ illetékes kirendeltségénél, ahol az alábbi dokumentumokra lesz szükség: a) Személyi igazolvány b) Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) c) Taj-kártya d) Adóigazolvány e) Iskolai, illetve szakképzettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1286

2. találat: Munkanélküli-ellátás ideiglenesen?

Kérdés: Több mint 3 évig Írországban, illetve az ír cég részéről kiküldetésben fél évig Ausztriában is végeztem tevékenységemet, mielőtt megszüntették volna munkaviszonyomat. Úgy tudom, hogy az álláskeresési ellátást a lakóhelyem szerinti államban, azaz Magyarországon vehetném igénybe, azonban az ír cég nem állította ki az ehhez szükséges igazolásokat. Mi a teendő ilyenkor?
Részlet a válaszból: […]lakóhely szerinti tagállamba. Ez esetben (feltéve hogy nem határ menti munkavállalásról van szó) azon tagállam illetékes intézményeinek költségére részesül a munkanélküli-ellátásában, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá legutóbb tartozott. Kiküldetés esetén (feltéve hogy az ilyen munkavégzés várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy kiküldetése nem egy másik személy leváltása céljából történik) a munkavállaló az EK rendelet I. 12. cikk (1) bekezdése alapján továbbra is azon tagállam jogszabályainak hatálya alatt marad, ahonnan a munkavállaló a kiküldetést elrendelte. Mivel legutóbb Ausztriában kiküldetés keretében végezte a munkáját, továbbra is a kiküldetést elrendelő munkáltató szerinti tagállam - azaz Írország - jogszabályainak hatálya alá tartozott, ezért Magyarországra való vissza nem térése esetén a munkanélküli-ellátást az írországi illetékes intézmények biztosítják. Az EK rendelet II. 7. cikk (1) bekezdése értelmében mindaddig, amíg az illetékes intézmény nem rendelkezik a másik tagállambeli helyzetre vonatkozó valamennyi, az ellátás vagy a járulék végleges összegének kiszámításához szükséges információval, ezen intézmény az ellátást az érintett személy kérelmére ideiglenesen megadja, illetve ideiglenes járulékot szab ki, ha az a rendelkezésre álló információk alapján lehetséges. Az Flt. 27. § (12) bekezdése szerint az állami foglalkoztatási szerv a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó álláskereső részére ideiglenes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 905

3. találat: Egyéni vállalkozót álláskeresőként megillető ellátások

Kérdés: Egyéni vállalkozó vagyok, szerkesztői, lektori és fordítói munkákat vállalok. Sajnos az utóbbi időben megfogyatkoztak a megrendelések, és a közeljövőben nem is várható új megrendelés. Korábban volt egy alkalmazottam is, de el kellett bocsátanom. Jogosult lehetek-e egyéni vállalkozóként valamilyen munkanélküli-segélyre?
Részlet a válaszból: […]így álláskeresőként nyilvántartásba vehetővé válik, és egyéb, az Flt. szerinti feltételek teljesítése esetén jogosulttá válhat az álláskeresőket megillető ellátásokra. Az Flt. 25. § alapján álláskeresési járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik, és nem jogosult rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra, nem részesül táppénzben, továbbá munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az Flt. 27. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági idő az az időtartam, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző négy év alatt - többek között - egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. Január 1-jétől az álláskeresővé válását megelőzően vállalkozói tevékenységet folytató álláskereső is jogosult álláskeresési segélyre. Az Flt. 30. § (1) bekezdése alapján - feltéve hogy nem jogosult rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra, nem részesül táppénzben - álláskeresési segélyre jogosult, aki munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. E segélyre lehet jogosult, akinek az álláskeresési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 606