Kiterjesztett hatályú kollektív szerződés


Építőipari ágazatban működő kismunkáltató vagyok. Rám nézve milyen hatással jár az, hogy az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést a miniszter határozatával kiterjesztette az egész ágazatra? Innentől kezdve ránk is irányadóak a kollektív szerződésben foglaltak?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. december 13-án (45. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 876

[…] vagy egyes részeinek hatályát a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - a felek együttes kérelmének megfelelően, a kiterjesztéssel érintett országos munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek véleményének kikérése után - az egész ágazatra (alágazatra) kiterjesztheti, feltéve ha a szerződést kötő szervezetek az adott ágazatban (alágazatban) reprezentatívnak minősülnek [Mt. 34. § (1) bekezdés]. Ugyanez következik másrészt az Ápbtv. 2009. augusztus 20-ától hatályos rendelkezéseiből is. Eszerint az ágazati párbeszédbizottságban (a továbbiakban: ÁPB) megkötött kollektív szerződésnek a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét érintő szabályainak hatályát - az ÁPB két oldala együttes kérelmének megfelelően az Országos Érdekegyeztető […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.