Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése

Kérdés: Ha a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a kölcsönvevő megszünteti a kikölcsönzését, akkor ez a munkaviszony felmondására megfelelő indokként szolgál?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntethetia) a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt,b) a munkavállaló képességére alapított okból vagyc) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Kikölcsönzés – ha letelt a kölcsönvevőnél az öt év

Kérdés: Kölcsönbe adó cég vagyunk, november 30-án lejárt az öt év kölcsönzési idő. Mi a teendő akkor, ha másik cégnek adjuk kölcsön a dolgozókat? Elég a szerződés módosítása és tájékoztató kiadása, illetve az eddigi cégnél ki nem adott szabadságot el kell számolni?
Részlet a válaszából: […] ...– egy másik kölcsönvevőnél foglalkoztassa tovább, akár újabb öt év erejéig. A kölcsönvevő megváltoztatásához nem szükséges a munkaszerződés módosítása, a kölcsönvevőt ugyanis nem kell magában a munkaszerződésben megjelölni, erről csak írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 12.

Kölcsönzöttek határozott idejű munkaszerződéssel – az ötéves kölcsönzési korlát alkalmazása

Kérdés: A munkáltatónál a létszám 8-10%-ának megfelelő kölcsönzött munkavállaló dolgozik. Ezeket a munkavállalókat viszonylag hosszabb ideje foglalkoztatják általában a határozott idejű munkaszerződésük folyamatos "meghosszabbítgatásával". Ez azt jelenti, hogy a lejárt határozott idejű munkaszerződést újrakötik. A kölcsönzött munkavállalóknál az a probléma merült fel, hogy esetükben hogyan kell alkalmazni az Mt. 214. §-a (2) bekezdésének, valamint az Mth. e témában érvényes előírásait. Az Mth. előírása szerint az Mt. 214. §-ának (2) bekezdését a 2011. december 1-jét megelőzően létesített határozatlan idejű munkaviszonyokban történő kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell úgy, hogy ilyen esetben a kikölcsönzés kezdő időpontjának dátuma 2011. december 1. Miután az átmeneti rendelkezés kifejezetten kiemeli a határozatlan időre szóló esetet, a törvény alkalmazása során felmerült, hogy a folyamatosan meghosszabbított – mindig határozott időre kötött – munkaszerződéses jogviszony ideértendő-e? Az érintett kölcsönzött munkavállalók első munkaszerződéseit 2009. december 1-jén, illetve 2010. január 1-jén kötötték meg.
Részlet a válaszából: […] ...kölcsönbeadóval kötött megállapodás alapján valósult meg. Hangsúlyozni kell, hogy a szabály nem a munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaszerződés időtartamáról szól, hanem azt korlátozza, hogy egy adott munkavállaló egy adott kölcsönvevő részére legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Kikölcsönzés megszűnése mint a munkaviszony-megszüntetés oka

Kérdés: Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásnál az egyik határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó munkájára a továbbiakban nem tart igényt a kölcsönbe vevő vállalkozás. A munkáltató (kölcsönbe adó) más munkakörben nem tudja foglalkoztatni a dolgozót. A dolgozó bejelentette a kölcsönbe adó munkáltatójánál, hogy terhes. Milyen lehetőségei vannak a munkaviszony törvényes megszüntetésének? Az 1355. sz. kérdésre adott válaszban megfogalmazott indokkal (a kikölcsönzés megszűnése) azonnali hatállyal megszüntethető a terhes munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (1)-(2) bek.]. A törvény e szakaszainak alkalmazásában a kölcsönbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 10.