Kölcsönvevői kollektív szerződés hatálya - a végkielégítés összege

Kérdés: Humánszolgáltató cégként munkavállalók kölcsönzésével is foglalkozunk. Egyik munkavállalónk kikölcsönzését megszüntette a kölcsönvevő, erre hivatkozással felmondtunk neki, a felmondási ideje alatt már nem kell dolgoznia. A munkavállaló az egyenlő bér elvére hivatkozva jelezte, hogy mivel elmúlt 50 éves, igényt tart a kölcsönvevő kollektív szerződése szerinti emelt összegű végkielégítésre. Ez egyhavi távolléti díjjal jelent magasabb összeget, mint ami az Mt. szerint megilletné, és amit mi már kifizettünk neki. A kölcsönvevő kollektív szerződését kötelesek vagyunk tiszteletben tartani?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősége. Emellett fontos, hogy a végkielégítés a munkaviszony megszűnésekor esedékes [Mt. 77. § (1) bek.]. Mivel jelen esetben a felmondás oka a kikölcsönzés megszűnése [ami megfelel az Mt. 220. § (1) bekezdésének], a munkaviszony megszűnésekor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Munkaerő-kölcsönzés öt évet meghaladóan

Kérdés: A jogszabályok szerint öt évig lehet valakit munkaerő-kölcsönzés jogviszonyban foglalkoztatni. Mi történik az ötödik év lejártával? Felmondással kell megszüntetni a jogviszonyt munkáltatói oldalról úgy, hogy a felmondás indoka az öt év lejárta, és így a jogviszony vége éppen az ötödik év betöltése kell legyen? Vagy automatikusan megszűnik az ötödik év leteltével a jogviszony, mint egy határozott idejű jogviszony? Mi történik, ha valakit ebben az időpillanatban gyermekszülés miatt fennálló felmondási védelem véd? Ez csak abban az esetben számítana, ha a felmondás a lehetőség a megszüntetésre, ha azonban automatikusan történik a megszüntetés a jogszabály alapján az öt év miatt, akkor nem, miután az nem felmondás?
Részlet a válaszából: […] ...a számára. Ha nem sikerülne az ötéves időtartam kitöltése után újabb kikölcsönzést szervezni a munkavállalónak, a kölcsönbe adó felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt, arra hivatkozással, hogy a munkavállaló kikölcsönzése megszűnt. Ezt ugyanis a kölcsönbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Veszélyeztetett terhes - kölcsönzött munkavállalóként

Kérdés: Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk, egyik kölcsönzött munkavállalónk veszélyeztetett terhes lett. A kölcsönzésre vonatkozó ötéves időszakba beletartozik-e a veszélyeztetett terhesség miatti táppénz, a CSED, illetve a GYED, GYES időszaka? Amennyiben igen, és a kölcsönzött kismama eléri a kölcsönzésre vonatkozó ötéves korlátot, meg kell-e szüntetni a munkaviszonyát? A munkaviszony-megszüntetés módja ebben az esetben mi lesz? Van-e felmondási idő, illetve kell-e végkielégítést fizetni? A kölcsönbe adót vagy a kölcsönvevőt terhelik ezek a költségek?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 220. §-ának (1) bekezdése szerint önmagában a kikölcsönzés megszűnésére hivatkozva fel lehet mondani a munkavállalónak, de csak felmondási idő és végkielégítés mellett - feltéve, hogy a kérdésben érintett munkavállaló már nem áll felmondási tilalom...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése

Kérdés: Ha a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a kölcsönvevő megszünteti a kikölcsönzését, akkor ez a munkaviszony felmondására megfelelő indokként szolgál?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntethetia) a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt,b) a munkavállaló képességére alapított okból vagyc) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszüntetése

Kérdés: Egy munkaerő-kölcsönző cég alkalmazásában állok, közel négy évig dolgoztam a foglalkoztatómnál, amikor egyik napról a másikra "kirúgtak", anélkül hogy bármit is mondtak volna. Megtehetik ezt? Ha jól tudom, a foglalkoztatóm nem köteles indokolni, de a kölcsönbe adónak elvileg kellene, nem? Soha nem késtem, minden hónapban 20 órát túlóráztam, az egyik legjobb munkaerő voltam. Mit tudok tenni?
Részlet a válaszából: […] ...a kölcsönbe adó működésével összefüggő oknak minősül [Mt. 66. § (2) bek.], ennélfogva a kölcsönbe adó által közölt felmondásnak elegendő a kikölcsönzés megszűnésére hivatkoznia. E körben irreleváns, hogy Ön egyébként kiválóan dolgozott....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Kikölcsönzés megszűnése mint felmondási ok

Kérdés: Cégünk nemrég kezdett munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozni. Volt egy rövidebb projektünk, ami 2014. szeptember végén fejeződött be, az ügyféllel kötött vállalkozási szerződésünk megszűnt. A projektben foglalkoztatott munkavállalóktól megváltunk. Az egyik munkavállaló azonban levelet írt nekünk, hogy ha nem fizetünk neki felmondási időre távolléti díjat, akkor bírósághoz fog fordulni, mert írásban nem mondtunk fel neki. Mi viszont úgy tudjuk, hogy az ügyféllel kötött szerződés megszűnése, ha nem tudjuk utána másik projektben foglalkoztatni a munkavállalót, automatikusan megszünteti a munkaviszonyt, és nekünk nem is kellett semmilyen felmondást írnunk. Jogos a volt munkavállalónk követelése, vagy alappal hivatkozhatunk a projekt befejeződésére mint megszűnési okra?
Részlet a válaszából: […] ...során arról az esetről, amikor megszűnik a kikölcsönzés, ezt azonban nem automatikus megszűnési oknak tekinti, hanem egyfajta speciális felmondási indokot teremt azáltal, hogy kimondja, a munkáltatói felmondás indokára irányadó törvényi rendelkezés alkalmazásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Kikölcsönzés megszűnése mint a munkaviszony-megszüntetés oka

Kérdés: Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásnál az egyik határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó munkájára a továbbiakban nem tart igényt a kölcsönbe vevő vállalkozás. A munkáltató (kölcsönbe adó) más munkakörben nem tudja foglalkoztatni a dolgozót. A dolgozó bejelentette a kölcsönbe adó munkáltatójánál, hogy terhes. Milyen lehetőségei vannak a munkaviszony törvényes megszüntetésének? Az 1355. sz. kérdésre adott válaszban megfogalmazott indokkal (a kikölcsönzés megszűnése) azonnali hatállyal megszüntethető a terhes munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (1)-(2) bek.]. A törvény e szakaszainak alkalmazásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 10.

Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyának felmondása

Kérdés: Munkaerő-kölcsönzés keretében dolgoztam egy elektronikai cégnél. A kölcsönbe adóm felmondta a munkaviszonyomat, arra tekintettel, hogy megszüntette a szerződését ezzel a céggel, és így már nem tud ott foglalkoztatni. Ez jogszerű? Nincs olyan kötelezettsége, hogy ilyenkor máshol helyezzen el? A munkavégzésemmel kapcsolatban soha semmilyen kifogás nem volt. Jár-e nekem végkielégítés, felmondási idő?
Részlet a válaszából: […] ...új Mt. szerint a felmondás indokolása tekintetében a kölcsönbe adó működésével összefüggő oknak minősül a kikölcsönzés megszűnése is [Mt. 220. § (1) bek.]. Azaz a kölcsönbe adó a kikölcsönzés megszűnésével nyomban felmondást közölhet a munkavállalóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Munkaerő-kölcsönzés rugalmassága

Kérdés: Az új Mt. szigorítja a munkaerő-kölcsönzés szabályait. Úgy tudjuk, a kölcsönzött munkavállalóknak is járni fog végkielégítés, és a csoportos létszámcsökkentés során is figyelembe kell őket venni. Kérem, tájékoztassanak arról, hogyan változnak a munkaviszony megszüntetésének szabályai kölcsönzésnél, mert kalkulálni szeretnénk a várható költségeket!
Részlet a válaszából: […] ...felépítéséből fakadnak. Ezek aspeciális szabályok az alábbiak (új Mt. 220. §):- ‑a munkavállaló azonnali hatályú felmondását a kölcsönvevőmagatartása is megalapozhatja;- ‑a munkaviszony megszüntetésére csak a kölcsönbeadó jogosult, demivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.