Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott hitelezői nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Vezető állású munkavállaló munkabér-követelése felszámolási eljárásban

Kérdés: Felszámolóbiztosként az egyik felszámolás alatt álló kft.-nél munkáltatói rendes felmondással megszüntettem a vezető állásúnak minősülő gazdasági igazgató munkaviszonyát. A felszámolás elrendelése előtt héthavi munkabért nem fizetett meg a munkáltató. A felszámolás elrendelését követően hitelezői igényt jelentett be a ki nem fizetett munkabére vonatkozásában, így "h" kategóriás hitelezőként nyilvántartásba vettem. A gazdasági igazgató azonban kifogást nyújtott be, és arra hivatkozott, hogy a követelése "a" kategóriába tartozik. Jogos-e a besorolásra vonatkozó kifogás?
Részlet a válaszból: […]kell vizsgálniuk a gazdasági igazgató munkaszerződését és a kft. dokumentumait, hogy melyik típusú vezető állású munkavállalónak minősül. A Cstv. rendelkezései szerint a felszámolónak eltérően kell hitelezőként nyilvántartásba vennie a vezetőt és az Mt. 188/A. §-a szerinti vezető állású munkavállalót. A Cstv. 57. § (1) bekezdésének hb) és hc) pontjai szerint "h" hitelezői kategóriába kell sorolni azokat a követeléseket - ide nem értve a kötelező minimálbér kétszeresét el nem érő, hathavi átlagkeresetet meg nem haladó munkabér- és bér jellegű követeléseket -, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve az Mt. 188. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló. Ha a gazdasági igazgató az Mt. 188. § (1) bekezdése szerinti vezetőnek minősül, a kötelező minimálbér kétszeresét elérő, hathavi átlagkeresetet meghaladó hitelezői követelését "h" kategóriában kell nyilvántartásba venni a felszámolási eljárásban. A további követelésére a munkabér jellegű követelések általános szabályai érvényesülnek, ahogyan az Mt. 188/A. § szerinti vezető állású munkavállalók valamennyi munkabér jellegű követelésére is, melyekre a Cstv. speciális rendelkezést nem állapít meg. Általános szabályok szerint a felszámolás alatt lévő gazdasági társaságot terhelő munkabér és egyéb bér jellegű juttatások felszámolási költségnek minősülnek, tehát "a" kategóriás követelések [Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pont, 57. § (2) bekezdés a) pont]. Ebbe a kategóriába soroljuk a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat is, továbbá a felszámolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 952