Jogellenes munkavállalói kilépés jogkövetkezményei

Kérdés: Határozatlan időre alkalmazott munkavállalónk egyik nap nem jelent meg a munkahelyén. Másnap felhívtuk telefonon, közölte, hogy kilépett, többet nem jön. A próbaideje már régen letelt. Mivel nem akarjuk, hogy a többi munkavállaló körében általánossá váljon ez az eljárás, "példát akarunk statuálni", és az ebből eredő valamennyi lehetséges igényünket érvényesíteni kívánjuk vele szemben. Van-e arra lehetőségünk, hogy rászorítsuk a munkaszerződés teljesítésére, azaz arra, hogy jöjjön vissza, és lássa el a munkakörét?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló is köteles írásba foglalni a felmondását. Ha ez elmarad, a felmondása jogellenes lesz. A leírt tényállás alapján arra lehet következtetni, hogy a munkavállalónak ezenfelül nem lett volna lehetősége arra sem, hogy azonnali hatállyal szüntesse meg a munkaviszonyát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.