Füstmentes munkahely – és a "füstbe ment cigiszünet"

Kérdés: 2015. február elsejével módosították cégünknél a munkaügyi szabályzatot, amelyben kitiltották a cég területéről a dohányzást. Ez igen kellemetlenül érinti a dohányzó kollégákat (kb. 30%-a az összlétszámnak). Milyen körülményekre lehetne hivatkozni, hogy a munkáltató mégis megengedje a munkahelyi dohányzást? Kell-e valamilyen kompenzációt adni amiatt, hogy mostantól a "cigiszünetet" is le kell dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a munkavállalók azzal egyetértenek (Dohánytv. 4/A. §).Összegezve, teljes dohányzási tilalomról csak akkor lehet szó, ha az adott munkahelyen nem lehetséges dohányzóhely kialakítása, vagy ebbe a munkavállalók (kollektív szerződésben vagy szavazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Dohányzás a munkahelyen – mint felmondási ok

Kérdés: Faipari üzemünkben az egyik munkavállalót rendszeresen rajtakapjuk, hogy dohányzik a faáru közelében. Ez rendkívül veszélyes, hiszen a forgács könnyen lángra kaphat. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a veszélyes helyeken a dohányos kolléga rágyújtson? Tudunk-e hatni rá valamilyen szankcióval? Egy figyelmeztetésben hivatkozhatunk-e arra, hogy ha továbbra is az áru közelében dohányzik, akkor megszüntetjük a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló – a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbére összegét [Mt. 56. § (2) bek.]. A munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként nem jelölhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Dohányzási idő

Kérdés: Ledolgoztathatja-e a dohányzási időt a munkavállalókkal a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...egyfelől tehát legfeljebb 6, de legalább 3 óra telhet el, másfelől, az első (a munkavégzés megkezdésétől számított 3-6 óra között kiadott) szünetnek legalább 20 percesnek kell lennie. A munkáltató a fenti szabályok betartásához a munkaközi szünet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Pénzbírság a munkavállalónak

Kérdés: Egy munkaügyi előadáson értesültem róla, hogy az új Mt. szerint a munkavállalót már közvetlen pénzbírsággal sújthatja a munkáltató (pl. utasítás megtagadásáért, dohányzásért, munka- és tűzvédelmi szabályok be nem tartásáért), de a büntetési tételeket és az eljárás rendjét kollektív szerződésben kell rögzíteni. A kérdésem, hogy a fent felsoroltak vétkes kötelezettségszegésnek minősülnek, és ez alapján büntethető a munkavállaló? Ha nincs a munkáltatónál kollektív szerződés érvényben, munkaszerződésben is rögzíteni lehet a jogkövetkezményeket? Hogy állapítható meg a kötelezettségszegés súlyával arányos pénzbüntetés összege? Ezt megelőzően kell-e írásban figyelmeztetni a dolgozót, vagy szabálysértés esetén már első alkalommal megállapítható a pénzbüntetés? Levonható hónap végén közvetlenül a munkabérből?
Részlet a válaszából: […] ...Ez lehet vagyoni hátrány is (pl. pénzbüntetés), ennek maximális mértéke a munkavállaló – a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbérének összege lehet. Az arányosság megállapításának módjára nézve a törvény nem ad eligazítást, azt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Munkahelyi dohányzás – eltiltható-e a munkavállaló?

Kérdés: Megteheti a munkáltatónk, hogy eltilt a munkahelyi dohányzástól? Reggel 9-től du. fél 6-ig tart a munkaidőnk, amelyből csak az ebédszünet alatt tudunk dohányozni. Nincs megfelelő hely biztosítva a dohányosoknak, és a munkánk jellege folytán nem tehetjük meg, hogy a dohányzás idejére elhagyjuk az épületet. Kérem szíves válaszukat!
Részlet a válaszából: […] ...tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetvepiktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni a nemdohányzók védelméről és adohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.évi XLII. tv. 2. § (7) bekezdése alapján....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.