Füstmentes munkahely – és a "füstbe ment cigiszünet"

Kérdés: 2015. február elsejével módosították cégünknél a munkaügyi szabályzatot, amelyben kitiltották a cég területéről a dohányzást. Ez igen kellemetlenül érinti a dohányzó kollégákat (kb. 30%-a az összlétszámnak). Milyen körülményekre lehetne hivatkozni, hogy a munkáltató mégis megengedje a munkahelyi dohányzást? Kell-e valamilyen kompenzációt adni amiatt, hogy mostantól a "cigiszünetet" is le kell dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...[Dohánytv. 2. § (2) és (4) bek.]. Más esetben a munkáltató egyoldalúan nem tilthatja ki a dohányzást a munkahelyről.Ugyanakkor, a kollektív szerződés alapján, ennek hiányában a munkavállalók egyetértésével nemdohányzó munkahellyé lehet minősíteni a munkahelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Dohányzás a munkahelyen – mint felmondási ok

Kérdés: Faipari üzemünkben az egyik munkavállalót rendszeresen rajtakapjuk, hogy dohányzik a faáru közelében. Ez rendkívül veszélyes, hiszen a forgács könnyen lángra kaphat. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a veszélyes helyeken a dohányos kolléga rágyújtson? Tudunk-e hatni rá valamilyen szankcióval? Egy figyelmeztetésben hivatkozhatunk-e arra, hogy ha továbbra is az áru közelében dohányzik, akkor megszüntetjük a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...hiszen nem tesz eleget a munkáltató erre vonatkozó utasításának. A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy – ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt – munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Dohányzási idő

Kérdés: Ledolgoztathatja-e a dohányzási időt a munkavállalókkal a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítania. 20 percnél többet egyébként csak akkor lehet és kell, ha erről a munkáltató és a munkavállaló megállapodott, vagy ezt kollektív szerződés írja elő, ilyenkor sem biztosítható azonban összesen egyórásnál hosszabb szünet (Mt. 103. §). A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Pénzbírság a munkavállalónak

Kérdés: Egy munkaügyi előadáson értesültem róla, hogy az új Mt. szerint a munkavállalót már közvetlen pénzbírsággal sújthatja a munkáltató (pl. utasítás megtagadásáért, dohányzásért, munka- és tűzvédelmi szabályok be nem tartásáért), de a büntetési tételeket és az eljárás rendjét kollektív szerződésben kell rögzíteni. A kérdésem, hogy a fent felsoroltak vétkes kötelezettségszegésnek minősülnek, és ez alapján büntethető a munkavállaló? Ha nincs a munkáltatónál kollektív szerződés érvényben, munkaszerződésben is rögzíteni lehet a jogkövetkezményeket? Hogy állapítható meg a kötelezettségszegés súlyával arányos pénzbüntetés összege? Ezt megelőzően kell-e írásban figyelmeztetni a dolgozót, vagy szabálysértés esetén már első alkalommal megállapítható a pénzbüntetés? Levonható hónap végén közvetlenül a munkabérből?
Részlet a válaszából: […] ...esetén alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények szabályait. A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy munkaszerződés állapíthat meg hátrányos jogkövetkezményt. Munkaszerződésben azonban csak akkor lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Tűzvédelmi szabálysértés – ha egy darabig elnézte a munkáltató

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal szemben – a kollektív szerződésünk 1. számú melléklete alapján – fegyelmi eljárást indítottunk. A művezető ugyanis rajtakapta, hogy az egyik anyagraktárban dohányzott. A raktárban több helyen ki van írva a falra, hogy nyílt láng használata tilos, ez tűzvédelmi előírás. Az első meghallgatáson a munkavállaló azzal védekezett, hogy évek óta ott dohányzik, és nem is ő az egyetlen. Kollégáival még egy hamutartót is kitettek. Elbizonytalanodtunk, hogy lehet-e most fegyelmit adni a munkavállalónak, ha ezek szerint a raktárvezető, művezető hónapokig szó nélkül eltűrte a tűzvédelmi szabályok megsértését?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint ún. egyéb hátrányos jogkövetkezmény kiszabásárakollektív szerződés felhatalmazása esetén van lehetőség, ha a munkavállaló amunkaviszonyból származó kötelezettségét vétkesen megszegi [Mt. 109. § (1)bek.]. Jelen esetben a kötelezettségszegés abban áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.