Szakmunkástanulói évek és a besorolás


Köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszony vonatkozásában is szükségünk lenne arra az információra, hogy egy kertészeti szakmunkásképző és szakközépiskola beszámítható-e a besorolásnál, ha a Budapest Főváros Kormányhivatala a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásának kivonatmellékletében feltüntette azt a biztosítási jogviszonyok között? Jogviszony megnevezése: szakmunkástanuló. Az illető csak ennek az iskolának az elvégzése után kezdett el dolgozni. A mi intézményünkben mezőőrként és közterület-felügyelőként dolgozik.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4408

[…] képzés és ágazati vizsga. A közalkalmazott mezőőr munkakörhöz tehát nem szükséges a kertészeti szakképesítés és a középfokú iskolai végzettség, és így az a besorolásnak sem képezheti alapját.A 77/1993. Korm. rendelet közterület-felügyelői közalkalmazotti munkakört nem tartalmaz. E rendelet azonban lehetőséget nyújt egyéb fizikai vagy egyéb képesített fizikai munkakörök betöltésére, így van lehetőség a munkáltató számára ilyen elnevezésű munkakör létrehozására is. Ennek kapcsán azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kttv. 8. §-ának (1) bekezdése szerint a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthető. Ha tehát a közterület-felügyelő közhatalmat gyakorol, vele közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető. A Kttv. hatálya alatt egyébként is kizárt a közalkalmazotti jogviszony létesítése.Az egyéb fizikai vagy egyéb képesített fizikai közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést a munkakört alapító munkáltató határozza meg, a munkaköri leírásban szereplő feladatok által megkövetelt ismeretek, képességek mérlegelése alapján. Tehát a 77/1993. Korm. rendelet 2. melléklete szerint egyéb fizikai munkakörről van szó, ha a munkakör betöltéséhez csak az alapfokú iskolai végzettségre, és esetleg emellett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítésre, tanfolyami végzettségre vagy betanításra van szükség. Egyéb képesített fizikai munkakörről pedig akkor, ha annak keretében szakképesítést igénylő műszaki, üzemviteli, fenntartási feladatokat kell ellátni, amely munkakörhöz erre tekintettel alap- vagy középfokú iskolai végzettség és szakképesítés, vagy felsőfokú nem egyetemi, főiskolai szakképesítés szükséges.A köztisztviselők tekintetében a 29/2012. Korm. rendelet irányadó. Ennek 1. melléklete határozza meg a kormányhivatalnál, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.