Elmaradt munkabér érvényesítésére nyitva álló határidő
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 95. számában (2014. január 6.), 1856. kérdésszám alatt

Kérdés: Cégünk sajnos nyáron nem tudott munkabért fizetni a munkavállalóknak, akik emiatt azonnali hatállyal felmondtak. Most az egyiküktől érkezett egy fizetési felszólítás az elmaradt munkabérre. Álláspontunk szerint viszont, mivel nem indított keresetet a munkaviszony megszüntetését követő harminc napon belül a munkavállaló, így már nem tarthat rá igényt jogszerűen. Helyesen gondoljuk?
Válasz (részlet): […]mint a munkaviszonyból származó alapvető, lényeges kötelezettségét, a munkavállaló jogszerűen élhet azonnali hatályú felmondással. Emellett pedig a munkavállaló továbbra is jogosult marad elmaradt munkabér iránti igényének érvényesítésére.Általános szabály szerint a munkajogi igény három év alatt évül el [Mt. 286. § (1) bek.]. Ezen elévülési idő vonatkozik az elmaradt munkabér követelésére is, függetlenül attól, hogy a munkaviszony még fennáll, avagy időközben megszüntetésre került. A törvény taxatíve felsorolja azokat az eseteket, mikor az általánostól eltérően, rövidebb keresetindítási határidőt biztosít a feleknek. E szerint a[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére