Tájékoztatás a munkarend módosításáról


Cégünknél több műszakos munkarend volt érvényben, a munkavállalók részére adott tájékoztatóban ezt szerepeltettük. Ebben a hónapban ügyvezetői utasításban módosítottuk a munkarendet, munkaidőkeretet vezettünk be, amire a munkaszerződések lehetőséget adtak. Ki kell-e adnunk új munkavállalói tájékoztatót minden érintett munkavállalónk részére?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. október 19-én (25. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 490

[…] munkavállaló részére átadni [Mt. 76. § (8) bekezdés]. A tájékoztatás az irányadó munkarendről jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható [Mt. 76/B. § (1) bekezdés]. A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá a 76. § (7) bekezdésében meghatározottak változásáról a munkáltató legkésőbb a változás hatálybalépését követő harminc napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót. Ettől eltérően a munkaviszonyra vonatkozó szabály módosítása esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [Mt. 76/B. § (2) bekezdés]. Mindezek alapján megállapítható, hogy a munkarendet érintő változásokról minden egyes érintett munkavállalót írásban és a változás hatálybalépését követő harminc napon belül kell tájékoztatni. Az Mt. 3. §-ában foglalt együttműködési, tájékoztatási kötelezettség alapján természetesen a munkáltató köteles már a változások hatálybalépése előtt is tájékoztatni a munkavállalókat. Erre vonatkozó formai kötöttséget nem ír elő az Mt., így ez történhet akár szóban is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkaidő-beosztás közlésének szabályai eltérnek a munkarendről való tájékoztatás szabályaitól. A munkarendnél szűkebb munkaidő-kategória a munkaidő-beosztás fogalma. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.