Elvonhatja-e a szakszervezet az üzemi tanács jogkörét?

Kérdés: Cégünk 2009 szeptemberétől megszünteti a társasági üdülő szociális jellegét, és azt átalakítva a következő évtől üzleti célokra hasznosítja. Az egyeztetések során az üzemi tanáccsal nem véleményeztettük az intézkedést, de utólag sem jelezte, hogy élni akar együttdöntési jogával; nem sokkal ezelőtt pedig a megbízatás lejártával az üzemi tanács meg is szűnt. A szakszervezet viszont kifogást terjesztett be, jogszabálysértésre hivatkozva. Meg kellene győznünk a tisztviselőiket, hogy vonják vissza a kifogást, mivel egy bírósági eljárás jelentősen késleltethetné a beruházás elindítását. Mire hivatkozhatnánk?
Részlet a válaszából: […] ...iránt az üzemi tanács bírósághozfordulhat. A bíróság nemperes eljárásban, tizenöt napon belül határoz (Mt. 67.§).A szakszervezet az üzemi tanács mellett önállóan rendelkezikjogosítványokkal. A munkáltatónál képviselettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Szociális célú ingatlan értékesítése

Kérdés: Cégünknél több, nagy értékű ingatlan is van, amit üdültetésre használunk, a munkavállalók minden nyáron ingyenesen néhány napot eltölthetnek itt. A jelenlegi gazdasági körülmények között szeretnénk értékesíteni az ingatlanokat, de az üzemi tanácsunk tiltakozik, nem akar hozzájárulni. Nálunk nem működik szakszervezet, és kollektív szerződésünk sincsen, de korábban mindig együtt döntöttünk az üzemi tanáccsal az ingatlanok ügyében. Mindenképpen értékesítenünk kell az ingatlanokat; milyen lehetőségünk van erre?
Részlet a válaszából: […] ...szerződésben meghatározottjóléti célú intézmények és ingatlanok hasznosítása területén illeti az meg azüzemi tanácsot. Ha tehát – szakszervezet hiányában – nincs kollektív szerződésa munkáltatónál, 2007. április 1-jétől az üzemi tanácsnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.