Fennmarad az együttdöntési jog?

Kérdés: 2007 januárjában kötöttünk kollektív szerződést. Az akkor hatályos Mt. alapján a kollektív szerződésbe az alábbi mondat került bele: "Az üzemi tanácsot a kollektív szerződés mellékletében meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve a jóléti jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében illeti meg együttdöntési jog." Az együttdöntési joggal érintett tételeket tehát a mellékletben határoztuk meg, tételesen; az összes jóléti célú ingatlant felsoroltuk. Időközben a törvény módosult, ami alapján nem lehetne a jóléti célú ingatlan felett együttdöntési jogot gyakorolnia az üzemi tanácsnak. A törvényi változás ellenére még továbbra is van együttdöntési joga az üzemi tanácsnak ezen ingatlanok vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...meg [Mt. 65. § (1) bek.]. Vagyis ajelenleg hatályos szabályozás értelmében csak a kollektív szerződésbenmeghatározott, és nem minden jóléti célú ingatlanra terjed ki az együttdöntésijog. Ha a kollektív szerződés tartalmazza az ingatlanokat, akkor azokra azüzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Elvonhatja-e a szakszervezet az üzemi tanács jogkörét?

Kérdés: Cégünk 2009 szeptemberétől megszünteti a társasági üdülő szociális jellegét, és azt átalakítva a következő évtől üzleti célokra hasznosítja. Az egyeztetések során az üzemi tanáccsal nem véleményeztettük az intézkedést, de utólag sem jelezte, hogy élni akar együttdöntési jogával; nem sokkal ezelőtt pedig a megbízatás lejártával az üzemi tanács meg is szűnt. A szakszervezet viszont kifogást terjesztett be, jogszabálysértésre hivatkozva. Meg kellene győznünk a tisztviselőiket, hogy vonják vissza a kifogást, mivel egy bírósági eljárás jelentősen késleltethetné a beruházás elindítását. Mire hivatkozhatnánk?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi tanácsot - többek között - együttdöntési jog illetimeg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú ingatlanok hasznosításatekintetében [Mt. 65. § (1) bek.]. Az üzemi tanács a munkáltató tervezettintézkedésével kapcsolatos álláspontját tizenöt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Szociális célú ingatlan értékesítése

Kérdés: Cégünknél több, nagy értékű ingatlan is van, amit üdültetésre használunk, a munkavállalók minden nyáron ingyenesen néhány napot eltölthetnek itt. A jelenlegi gazdasági körülmények között szeretnénk értékesíteni az ingatlanokat, de az üzemi tanácsunk tiltakozik, nem akar hozzájárulni. Nálunk nem működik szakszervezet, és kollektív szerződésünk sincsen, de korábban mindig együtt döntöttünk az üzemi tanáccsal az ingatlanok ügyében. Mindenképpen értékesítenünk kell az ingatlanokat; milyen lehetőségünk van erre?
Részlet a válaszából: […] ...célú intézmények és ingatlanokhasznosítása tekintetében [Mt. 65. § (1) bek.]. 2007. április 1-jét megelőzőenaz üzemi tanácsot a jóléti célú ingatlanok, intézmények hasznosításatekintetében akkor is megillette az együttdöntési jog, ha azokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.