Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége

Kérdés: Független színházként pályakezdő színművészeket szeretnénk foglalkoztatni egyrészt munkaerő-bővítés, másrészt a friss diplomások tapasztalatszerzése céljából, egyfajta továbbképzésként. Bértámogatást szeretnék igényelni e célból. Mik lennének a lehetőségeim?
Részlet a válaszából: […] ...befejezi,dd) a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban a beruházás befejezésétől számított kilencven napon belül munkaviszony keretében alkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámot és a pályázat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás – összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...aki a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban aberuházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretébenalkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámotés a pályázat benyújtását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.