Ruházati hozzájárulás - a cafeteria része lehet

Kérdés: A közalkalmazotti pénzbeli (számlával igazolt) ruházati hozzájárulás (nem munkaruha) a cafeteria elemei közé tartozik-e? Nevesítve sehol nincs feltüntetve a cafeteria elemei között.
Részlet a válaszából: […] ...egyenlő bérezés elvének szem előtt tartásával nyújtott, válaszható elemekből álló, munkabéren (illetményen) felüli, jóléti célú juttatásokat jelenti. Azt, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál a ruházati hozzájárulás a cafeteria elemei közé tartozik-e,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Ruházati költségtérítés a prémiumévek programban

Kérdés: A prémiumévek programról szóló törvény 2009. január 1-jével hatályos szabályai alapján szeretném megkérdezni, hogy a programban részt vevőt akkor is megilleti-e a ruházati költségtérítés, ha egyáltalán nincs munkavégzésre kötelezve? Ugyanis a Ktv. 49/G. § (3) bekezdése alapján a ruházati költségtérítés időarányos része jár, ha a közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladóan szünetel.
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyuk alapján egységesen a ruházatiköltségtérítés harminc százaléka illeti meg, amennyiben munkáltatójuk biztosítilyen juttatást a többi foglalkoztatott részére is. A programban részt vevő, amunkáltató által igényelt esetben köteles munkát végezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.