Munkáltatói jogok gyakorlása fizetés nélküli szabadság esetén

Kérdés: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa, aki egyben az ügyvezető is, jelenleg terhes. Az ügyvezető igénybe kívánja venni a TGYÁS-t, illetve a GYES-t, a szülést megelőzően pedig még táppénzes állományba is kerül az egészségi állapota miatt. Mivel a társaság a működését fenn kívánja tartani, helyette egy alkalmazott végezné a munkát. E munkavállaló nem lenne társasági szerződés szerint kinevezett ügyvezető, a munkáltatója pedig továbbra is a jelenlegi ügyvezető lenne. Önök szerint e munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör ügyvezető általi gyakorlása munkavégzésnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül [Ebtv. 40. § (1)bek.]. Nem jár azonban TGYÁS a biztosítottnak a szülési szabadság azontartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonybandíjazás - ide nem értve a szerzői jog...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.