Átutalás vagy kifizetés?

Kérdés: Cégünk megszűnőben van. Szeretnénk biztosan hozzájutni a fizetésünkhöz, ezért kértük a felszámolót, hogy átutalás helyett a jövőben készpénzben kapjuk meg a munkabérünket, mint régen. A felszámoló a kérésünket elutasította. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] A Cstv. 47. § (5) bekezdése szerint a felszámolás kezdő időpontjától- a jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és amunkaszerződések keretei között – a felszámoló gyakorolja a munkáltatóijogokat, és teljesíti a kötelezettségeket. A felszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Munkabérből levonással okozott kár

Kérdés: Cégünk egyre gyakrabban kap megkereséseket bankoktól és hitelintézetektől annak érdekében, hogy a munkavállalóinkkal kötött hitelszerződésük törlesztőrészleteit vonjuk le a munkavállalók béréből, és közvetlenül utaljuk el nekik. A megkeresésekben hivatkoznak arra, hogy a munkavállaló a hitelszerződésben hozzájárult a levonásokhoz. Kötelesek vagyunk ezeknek eleget tenni? Mivel járhat, ha ilyen levonást teljesítünk?
Részlet a válaszából: […] ...előre nem mondhat le, sem előzetesen olyan megállapodást nemköthet, amely e jogokat az ő hátrányára csorbítja [Mt. 8. § (2) bek.]. Amunkabér védelmére vonatkozó szabályok nemcsak a munkáltató és a munkavállalóviszonylatában, hanem általában, bárkivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Bérfizetés napja – banki átutalás esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 155. § (3) bekezdése értelmében a munkabért havonta,utólag egy ízben, a tárgyhónapot követő 10. napig kell elszámolni és fizetni,ha ettől munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés), vagy afelek megállapodása el nem tér. Mivel a bérfizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Munkabér – kinek utalják?

Kérdés: A dolgozó bérét lehet-e utalni a gyermeke nevén lévő bankszámlára, ha ő ezt így kéri, és nyilatkozik is erről? Nem akar nyitni saját bankszámlát, hogy megspórolja ennek költségét! Egy munkaügyi ellenőrzésen nem lenne-e ez probléma?
Részlet a válaszából: […] ...munkabér a munkavégzés ellenértéke, amire amunkaviszonyban álló munkavállaló jogosult. A munkabér védelmére vonatkozószabályok – többek között – kimondják, nincs akadálya, hogy a munkáltató -kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.