Bérfizetés – átutalással vagy készpénzben

Kérdés: Cégünknél hosszú évek óta az a gyakorlat, hogy a munkavállalók bérét átutalással fizetjük. Ennek érdekében az új belépőktől számlaszámot kérünk. Most, tekintettel arra, hogy a bankok a készpénzfelvétel költségeit jelentősen megemelték, több munkavállalónk jelezte (és a szakszervezet is támogatja őket ebben), hogy kérik a munkabérük számlára való átutalás helyett készpénzben történő kifizetését. Álláspontjuk szerint ugyanis a munkáltató egyoldalúan nem kötelezheti a munkavállalókat arra, hogy bérüket átutalással fizesse. Kötelesek vagyunk eleget tenni a kérésüknek?
Részlet a válaszából: […] ...nincs kötve. Mindebből az következik, hogy átutalással csak akkor lehet fizetni a munkabért, ha ezt munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés) írja elő, vagy a felek erről megállapodtak.Ha a munkáltatónál kollektív szerződés írja elő az átutalással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Pénzfelvétel költségének viselése

Kérdés: Ha a munkáltató a munkabért átutalással fizeti meg a munkavállaló részére, akkor ki viseli az alábbi költségeket: bankszámlanyitási díj, kártyadíj, számlavezetési díj, pénzkivételi díj? Mire terjed ki a munkáltató kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezése hiányában – a magyar törvényes pénznemben kellmegállapítani és kifizetni, azonban ez nem zárja ki, hogy a munkáltatókollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján amunkabért vagy annak meghatározott részét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Átutalás vagy kifizetés?

Kérdés: Cégünk megszűnőben van. Szeretnénk biztosan hozzájutni a fizetésünkhöz, ezért kértük a felszámolót, hogy átutalás helyett a jövőben készpénzben kapjuk meg a munkabérünket, mint régen. A felszámoló a kérésünket elutasította. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] ...Cstv. 47. § (5) bekezdése szerint a felszámolás kezdő időpontjától- a jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és amunkaszerződések keretei között – a felszámoló gyakorolja a munkáltatóijogokat, és teljesíti a kötelezettségeket. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Munkabérből levonással okozott kár

Kérdés: Cégünk egyre gyakrabban kap megkereséseket bankoktól és hitelintézetektől annak érdekében, hogy a munkavállalóinkkal kötött hitelszerződésük törlesztőrészleteit vonjuk le a munkavállalók béréből, és közvetlenül utaljuk el nekik. A megkeresésekben hivatkoznak arra, hogy a munkavállaló a hitelszerződésben hozzájárult a levonásokhoz. Kötelesek vagyunk ezeknek eleget tenni? Mivel járhat, ha ilyen levonást teljesítünk?
Részlet a válaszából: […] ...sérelmenélkül rövid időn belül nem orvosolható, a semmisséget hivatalból kellfigyelembe venni [Mt. 8. § (1) bek.].A munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy amunkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét amunkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Munkabér – utalható-e külföldi bankba?

Kérdés: Munkavállalóink munkabérét átutalással fizetjük. Az egyik dolgozónk egy osztrák bankban vezetett bankszámláját adta meg, hogy oda küldjük a fizetését. Nem ütközik ez az Mt. szabályaiba? Ha ez az utalás egy magyar bankba való utaláshoz képest többletköltséget okoz, a munkáltató visszautasíthatja-e a munkavállaló megbízását?
Részlet a válaszából: […] ...éskifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. Másfelől hozzáteszi,hogy e rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató (kollektív szerződésrendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján) a munkabért vagy annakmeghatározott részét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Munkabér bankszámlára utalása – ki határozza meg a bankot?

Kérdés: Cégünk álláspontja szerint nem vagyunk kötelesek a munkavállaló számára a munkabér bankszámlára történő utalásának ingyenességét biztosítani abban az esetben, ha a munkavállaló nem az általunk megjelölt banknál nyit számlát. Vajon helyes-e ez a jogértelmezés?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 154. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy amunkáltató a munkabért vagy annak meghatározott részét kollektív szerződésrendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkavállaló által meghatározottfizetési számlájára (bankszámlára) utalja át. Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Bérfizetés napja – banki átutalás esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...havonta,utólag egy ízben, a tárgyhónapot követő 10. napig kell elszámolni és fizetni,ha ettől munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés), vagy afelek megállapodása el nem tér. Mivel a bérfizetés munkaviszonyból származókötelezettsége a munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Bérátutalás – megszabhatja-e a munkáltató a bankot és a számlát?

Kérdés: Kötelezhet-e a munkáltatóm arra, hogy egy általa kijelölt bankszámlára utalja a fizetésemet, és nem teszi lehetővé, hogy ezt a számlaszámot módosítsam? A részletek: egy bankban dolgozom, dolgozói folyószámlával rendelkezem, és a munkáltató csak erre a számlára hajlandó utalni a fizetésünket.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 154. § a munkabér számlára való utalásávalkapcsolatosan csak arról rendelkezik, hogy a munkáltató kollektív szerződésrendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annakmeghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalhatja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Munkabér – kinek utalják?

Kérdés: A dolgozó bérét lehet-e utalni a gyermeke nevén lévő bankszámlára, ha ő ezt így kéri, és nyilatkozik is erről? Nem akar nyitni saját bankszámlát, hogy megspórolja ennek költségét! Egy munkaügyi ellenőrzésen nem lenne-e ez probléma?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló jogosult. A munkabér védelmére vonatkozószabályok – többek között – kimondják, nincs akadálya, hogy a munkáltató -kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján – amunkabért vagy annak meghatározott részét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Bérkifizetés – a bankszámlára utalás két kérdése

Kérdés: Elrendelheti-e cégünk egyoldalúan, hogy a bérkifizetés bankszámlára történjen? A gyakorlatban ugyanis munkavállalóink bérét számlájukra utaljuk. Igaz-e, hogy ekkor meg kellene térítenünk számukra mindazt a költséget, amely a számlanyitással, a számlavezetéssel, illetőleg a bér bankszámláról történő felvételével kapcsolatban felmerül?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 154. §-ának (1) bekezdése szerint lehetőség van arra,hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállalómegbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállalóbankszámlájára átutalja. A munkáltató tehát az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 19.