Munkabér – utalható-e külföldi bankba?

Kérdés: Munkavállalóink munkabérét átutalással fizetjük. Az egyik dolgozónk egy osztrák bankban vezetett bankszámláját adta meg, hogy oda küldjük a fizetését. Nem ütközik ez az Mt. szabályaiba? Ha ez az utalás egy magyar bankba való utaláshoz képest többletköltséget okoz, a munkáltató visszautasíthatja-e a munkavállaló megbízását?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. § (1) bekezdése ad választ a kérdésre. Ez atörvényhely egyfelől kimondja, hogy a munkabért – jogszabály eltérőrendelkezése hiányában – a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani éskifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. Másfelől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címke:

Bérfizetés napja – banki átutalás esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyhónapot követő 10. napig kell elszámolni és fizetni,ha ettől munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés), vagy afelek megállapodása el nem tér. Mivel a bérfizetés munkaviszonyból származókötelezettsége a munkáltatónak, ezért azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Bérátutalás – megszabhatja-e a munkáltató a bankot és a számlát?

Kérdés: Kötelezhet-e a munkáltatóm arra, hogy egy általa kijelölt bankszámlára utalja a fizetésemet, és nem teszi lehetővé, hogy ezt a számlaszámot módosítsam? A részletek: egy bankban dolgozom, dolgozói folyószámlával rendelkezem, és a munkáltató csak erre a számlára hajlandó utalni a fizetésünket.
Részlet a válaszából: […] ...meg, milyen bankszámlát tartson fenn e célból amunkavállaló. Ehhez hasonlóan, az Mt. a "munkavállaló megbízása" kifejezése – afelek megállapodása helyett – arra enged következtetni, hogy ez egyoldalújognyilatkozat a munkavállaló részéről, melyet akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.
Kapcsolódó címke: