Képzettségi pótlék - jogosultság a felülvizsgálat után

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők képzettségi pótléka vonatkozásában érdeklődünk, miután felülvizsgálatra kerültek a korábbi képzettségipótlék-megállapítások.
1. 2001. szeptember 1-jétől, a már hatályon kívül helyezett 133/2010. Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése alapján a mérlegképes könyvelői szakképesítés felsőfokú szakképesítésről emelt szintű szakképesítésre változott. Jól gondoljuk, hogy az emelt szintű mérlegképes könyvelői szakképesítés a 249/2012. Korm. rendelet szerinti szabályozásnak nem felelt meg - mert az középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz -, emiatt nem is volt alkalmazható?
2. Tekintettel arra, hogy a 249/2012. Korm. rendelet középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz, jól gondoljuk-e, hogy a mérlegképes könyvelő (OKJ szerinti) szakképzés esetén nem alkalmazható felsőfokú végzettségű köztisztviselőknél a képzettségi pótlék?
3. Milyen hatályos jogszabály szerint kellene jelenleg a képzettségi pótlékhoz kapcsolódó szinteket, szabályokat figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...emelt szintű szakképzésben, vagy iskolarendszeren kívüli emelt szintű szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 35%-a. A hatályos rendelkezések szerint tehát szabályozva van az emelt szintű szakképesítéshez tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Beszámítható-e a garantált bérminimumba a szakközépiskolai érettségivel és felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mérlegképes könyvelő) rendelkező köztisztviselőt ez utóbbi szakképzettsége után megillető képzettségi pótlék? Továbbá a 20%-os mértékű (22 031 Ft) illetménykiegészítés a garantált bérminimumon felül járó kiegészítésnek minősül-e? Helyesen állapítottuk meg az említett köztisztviselő összes illetményét 176 460 Ft-ban a következők összegeként: alapilletmény (110 153 Ft) + illetménykiegészítés (22 037 Ft) + képzettségi pótlék (15 460 Ft) + garantált bérminimumra való kiegészítés (28 816 Ft)?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 131. §-ának (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A garantált bérminimum összegét a 2017-es és 2018-as évre a 430/2016. Korm. rendelet állapítja meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője 30 éves jubileumi jutalomra jogosult 2016-ban. Miből kell számítani a jutalmat? Részét képezi-e a pótlék és az illetménykiegészítés a jubileumi jutalom alapjának?
Részlet a válaszából: […] ...töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A Kttv. 150. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján 30 évi jogviszony esetén háromhavi illetményének megfelelő összegű jubileumi jutalom illeti meg. A kormánytisztviselőt szolgálati jogviszonya alapján havonta illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Képzettségi pótlék - a jogosultság feltétele?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom. A felsőfokú végezettségem mellé további szakképzettséget szereztem, amelyet a munkámban is hasznosítani tudok. Már korábban is vita volt a munkáltatómmal, hogy jár-e nekem képzettségi pótlék, ha a munkakörömre előírt képzettség mellett annál magasabb szintű szakképzettséget is szereztem, habár támogatást a munkahelyemtől nem kaptam. Kérdésem, hogy jogosan kérem-e a képzettségi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselő esetében is csak egyszeres pótlék megállapítását teszilehetővé. A képzettségi pótlék nem alanyi jogon járó illetményelem, mertbevezetéséről, a munkakörökről és képzettségekről a hivatali szervezet vezetője- saját forrásból -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.